Στο μικροσκόπιο του φοροελεγκτικού μηχανισμού της ΑΑΔΕ θα βρεθεί το επόμενο διάστημα το «πόθεν έσχες» όσων αγόρασαν ακίνητα με μετρητά. Αυτό αφορά κυρίως σε όσους προχώρησαν στις αγορές από τον Μάρτιο του 2021 και μετά, με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myProperty. Ο στόχος των ελέγχων αυτών είναι να εντοπιστούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και από «κόσκινο» της Εφορίας θα περάσουν σχεδόν 40.000 μεταβιβάσεις ακινήτων για τις οποίες το τίμημα είναι άνω των 462 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο έλεγχος

Αρχικά θα γίνουν έλεγχοι σε συμβόλαια μεγάλης αξίας αλλά και σε φορολογικές δηλώσεις των πολιτών για τα συνολικά εισοδήματα που δήλωσαν στην Εφορία, όπως μισθούς, επιχειρηματική δραστηριότητα, πωλήσεις ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, χρηματικές γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές αλλά και ενοίκια.

Διευκρινίζεται πως στις εκκρεμείς υποθέσεις κληρονομιών ελέγχεται εάν η αξία του ακινήτου ήταν κάτω από το αφορολόγητο όριο. Υπενθυμίζεται δε πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία χορηγείται απαλλαγή:

για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.
για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

Σημειώνεται δε πως από “κόσκινο ” θα περάσουν οι αγοραστές αλλά και οι πωλητές των ακινήτων προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις εικονικών μεταβιβάσεων ακινήτων. Εάν όμως η Εφορία υποψιαστεί στις περιπτώσεις αυτές πως τα μετρητά που δόθηκαν για την αγορά των ακινήτων προέρχονταν από αδήλωτα εισοδήματα ή από παράνομες δραστηριότητες τότε θα ανοίξει και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σε ποιους θα επιβληθεί έξτρα φόρος με συντελεστή 33%

Εάν όμως από τους ελέγχους προκύψει πως το τίμημα για την αγορά ακινήτου δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, τότε οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξηγήσουν από που προέρχονται τα χρήματα. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα χρήματα οι παραβάτες τότε θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο με συντελεστή 33% επί του «ακάλυπτου» ποσού. Τέτοιου είδους υποθέσεις θα αποσταλούν για περαιτέρω έλεγχο στην Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης: Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την εξόφληση με μετρητά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα τελευταία στοιχεία για της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης αλλά για την εξόφληση με μετρητά. Όπως έδειξαν τα στοιχεία της Αρχής, πως από τον Μάρτιο του 2021 έχουν καταχωριστεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ” myPROPERTY “ 42.613 δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων, το τίμημα των οποίων εξοφλήθηκε μόνο με μετρητά και ανήλθε αθροιστικά στα 462, 49 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχουν καταχωριστεί επιπλέον 41.741 δηλώσεις μεταβιβάσεως ακινήτων το τίμημα των οποίων πληρώθηκε εν μέρει μόνο με μετρητά και ανήλθε αθροιστικά στα 2,98 δισ. ευρώ. Συνολικώς, οι μεταβιβάσεις που έγιναν αποκλειστικά ή εν μέρει με μετρητά ανήλθαν σε 84.354 πράξεις και αποτέλεσαν το 24,9% του συνόλου των μεταβιβάσεων, ήτοι μία στις τέσσερις. και η συνολική τους αξία ανήλθε σε 3,44 δισ. ευρώ.
Τι αλλάζει από το 2024 στις αγοραπωλησίες ακινήτων

Νέα δεδομένα από την 1η Ιανουαρίου του 2024 στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Δηλαδή από το επόμενο έτος τα συμβόλαια της αγοραπωλησίας ακινήτων θα πρέπει να αναγράφουν την εξόφληση του τιμήματος μεταβιβάσεως αποκλειστικώς με τραπεζικά μέσα πληρωμής. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η αγοραπωλησία ακινήτων θα γίνεται μόνο με τραπεζικά μέσα πληρωμής προκειμένου να περιοριστούν οι συναλλαγές με «μαύρο χρήμα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Επίσης το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση των μετρητών σε όλες τις αγοραπωλησίες ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2024.