Πάνω από 3.000 αστυνοµικά δελτία εκτιµάται, σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές ότι εκδόθηκαν από το αρµόδιο Γραφείο της Ασφάλειας Πατρών το διάστηµα από την ανακοίνωση ότι θα αντικατασταθούν µε τις σύγχρονες.

Οπότε η προσέλευση του κόσµου µέσω προγραµµατισµένων ραντεβού ήταν µεγάλη. Από σήµερα πλέον ισχύουν νέα δεδοµένα καθώς ανοίγει η αυλαία για την εποχή των νέων, σύγχρονων δελτίων ταυτοτήτων.

Το τελευταίο διάστηµα έγιναν εκπαιδεύσεις και τηλεδιασκέψεις στους αστυνοµικούς που υπηρετούν στο αρµόδιο Γραφείο για να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδοµένα. 

Από την Δευτέρα ανέβηκε στο gov.gr η ηλεκτρονική πλατφόρµα όπου θα µπορούν να εισέρχονται οι πολίτες και να υποβάλλουν αίτηµα για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Συγκεκριµένα οι ενδιαφερόµενοι θα µπαίνουν στο gov.gr και θα κλείνουν το ραντεβού για την έκδοση του νέου δελτίου σε Αστυνοµικό Τµήµα και ακολούθως το ραντεβού θα επιβεβαιώνεται µε την αποστολή sms στο κινητό του τηλέφωνο και στο email.

Στην συνέχεια οι πολίτες θα πηγαίνουν στο Αστυνοµικό Τµήµα για την διαδικασία έκδοσης και µέσα σε 7 µε 10 µέρες θα ειδοποιούνται µε sms για να πάνε να παραλάβουν τη νέα τους ταυτότητα. Τα παλιά δελτία ταυτότητας παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Συνολικά σε όλη την χώρα θα λειτουργούν 367 σηµεία έκδοσης νέων δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας, ενώ προβλέπεται και η λειτουργία 60 φορητών κλιµακίων, που απευθύνονται σε κρατούµενους, νοσηλευόµενους, υπερήλικες και ΑµΕΑ µε σοβαρά προβλήµατα προσβασιµότητας.

Το κόστος έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας είναι 10 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού παράβολου ∆ηµοσίου.