Με ιδιαίτερη επιτυχία και ανταπόκριση από εκπροσώπους φορέων, πολίτες που ενεργοποιούνται σε ομάδες προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, ενδιαφερόμενους τεχνικούς και το ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για το αντικείμενο,  διεξήχθη την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, στην Αγορά Αργύρη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TRIBUTE, η ημερίδα με τίτλο «Ολοκληρωμένες και Καινοτόμες δράσεις για την αναβάθμιση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας» την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν οι στόχοι, τα αποτελέσματα και η πορεία έργων σχετικά με τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα της Πάτρας.

Την ημερίδα άνοιξε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απευθύνοντας χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους αναφερόμενος στην ευρύτερη κατάσταση της αστικής κινητικότητας τη δεδομένη χρονική στιγμή στην πόλη μας.

Ακολούθως, χαιρετισμό απεύθυνε η αρμόδια αντιδήμαρχος, Αναστασία Τογιοπούλου, αναφερόμενη και η ίδια στην υφιστάμενη κατάσταση της αστικής κινητικότητας της πόλης μας, στο έργο TRIBUTE αλλά και στις προσδοκίες και τις ελπίδες για την επόμενη μέρα της αστικής κινητικότητας.

Ο ομότιμος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Στεφανίδης αναφέρθηκε στους στόχους του TRIBUTE, στους εταίρους με τους οποίους διεκπεραιώνεται η υλοποίηση του έργου, στις ακριβείς δραστηριότητες του Δήμου Πάτρας, που απαρτίζονται από τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την επιστημονική παρακολούθηση Ζωντανού Εργαστηρίου, την προώθηση βιώσιμης κινητικότητας και άλλα. Ακόμα, ο κύριος Στεφανίδης αναφέρθηκε στις πιλοτικές δράσεις, στους στόχους των δράσεων αυτών, στον σχεδιασμό νέων διαδρομών ποδηλάτου και στις ενέργειες υποστήριξης του ποδηλάτου, στη συζήτηση με τους συνεργαζόμενους φορείς μέσω των Ζωντανών Εργαστηρίων, στη Συμβολή στη διάθεση ηλεκτρικού τρικύκλου /ποδηλάτου από το Δήμο Πατρέων και στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τη χρήση του ηλεκτρικού τρικύκλου/ ποδηλάτου. Τέλος, ο κύριος Στεφανίδης αναφέρθηκε στην ενημέρωση πολιτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων των Πιλοτικών Δράσεων.

Την ημερίδα ολοκλήρωσε με την ομιλία του για την Ολοκλήρωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πατρέων, ο Γιώργος Μπάρμπας, Αναπλ. Διευθ. Τμ. Σχεδιασμού Μεταφορών & Βιώσιμης Κινητικότητας LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ. Ο κύριος Μπάρμπας επεξήγησε τι είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ανέλυσε τον κύκλο και τα στάδια του κάθε ΣΒΑΚ, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις στις μεταφορές, στην υφιστάμενη κατάσταση της κινητικότητας, με υποδείγματα μεταφορών στην πόλη μας, στη στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού για την πόλη και στην αναγνώριση των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, ο κύριος Μπάρμπας αναφέρθηκε εκτενέστερα στα σενάρια αστικής κινητικότητας του Δήμου και παρουσίασε τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ΣΒΑΚ για τον Δήμο Πατρέων, το χρονοδιάγραμμα και τη μεθοδολογία υλοποίησης.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση, οι οποίες απαντήθηκαν από τους ομιλητές.