Συνεδριάζει στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, με τα εξής θέματα:

  1. Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής που αφορά στην πληρωμή Λοιπών Τελών Κυκλοφορίας Καθαριότητας – Τελών ταξινόμησης – ΚΤΕΟ (2023) –ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (Γκαβός Δημήτριος) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Πετρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
  2. Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής που αφορά στην πληρωμή τελών κυκλοφορίας (χρήσης) μηχανημάτων έργου (Αγγελόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Πετρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
  3. Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας – Κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
  4. Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
  5. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (2020)» προϋπολογισμού 000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)
  1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για το έτος 2023(εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
  2. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 402/2023 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος).
  3. Ανασυγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
  4. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Αυτεπιστασίας για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)