Δύο εγκυκλίους εξέδωσε το Υπουργείον Εσωτερικών εν όψει της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών. Σ’ αυτές επισημαίνονται καινοτομίες οι οποίες θα ισχύσουν από την παρούσαν περίοδον.

Χρόνος θητείας: Η θητεία θα διαρκεί πέντε έτη. Ίσχυε, κατηργήθη και επανέρχεται. Οι παλινδρομήσεις αυτές δεν είναι ίδιον πολιτικής με σταθερότητα.

Επιτυχών συνδυασμός. Επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός όστις θα κερδίσει το 43% πλέον ενός ψήφου από το σύνολον των ψηφησάντων. Το μέτρον αυτό δεν ανταποκρίνεται στην απαιτουμένην πλειοψηφίαν. Το 50% είναι το ήμισυ του συνόλου και στην Νομοθεσίαν το αποκαλούν απόλυτην πλειψηφίαν αν έχει επί πλέον μίαν ψήφον! Αν π. χ. ψηφίσουν151 βουλευτές υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία έναντι των 149 που ήσαν αρνητικοί! Μάλλον είναι σχήμα λόγου. Κατάχρηση αναλογιών. Εδώ πρόκειται ουσιαστικώς για ισοψηφίαν, ούτε καν πλειοψηφίαν και πόσον μάλλον απόλυτην! Δεν είναι αισθητή η διαφορά. Και τώρα στις Αυτοδιοικητικές μείωσαν την πλειοψηφίαν στο 43% πλέον μιάς ψήφου! Νομοθέτησαν ότι το 43 είναι μεγαλύτερον του 57!! Εκλογικά παιχνίδια πρέπει να χαρακτηρισθούν και όχι αμιγώς αγνός τρόπος του εκλέγεσθαι! Διαβλέπουν οι Νομοθετήσαντες ότι δεν είναι ικανόν σ’ ένα Κόμμα να συγκεντρώσουν το 50% με ενδεχόμενον στην επανάληψη να χάσει!!! Έτσι το 43% ευνοεί κάποιους. Είναι όμως υποχρεωτικώς οι φιλοκυβερνητικοί; Κανείς δεν γνωρίζει.

Αριθμός Συμβούλων: Ο αριθμός των Συμβούλων τόσον στους Δήμους όσον και στις Περιφέρειες είναι υπερβολικώς υψηλός έως αποτρεπτικός για την από κοινού σύσκεψη. Στην Περιφέρειαν Αττικής ανέρχονται στους 101!!!! Έως ότου καθήσουν και αρχίσει η ανάγνωση των παρόντων… έφυγε ο μισός χρόνος! Για να ακουσθούν δεν οι απόψεις όλων είναι μάλλον αδύνατον. Το αυτό και με τους Δήμους που αριθμούν Συμβούλους έως 49!!

Ο μεγάλος αυτός αριθμός δεν ωφελεί σε τίποτε! Σε σχετικήν μελέτην που έχομεν κάμει επ’ αυτού προτείνομεν ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων να κυμαίνεται από 7-17. Πρόκειται για ικανόν αριθμόν ο οποίος θα αποφασίζει τα δέοντα. Το Ελληνικόν Κράτος διοικείται από 50 Υπουργούς. Γιατί οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να έχουν ίσα ή διπλάσια αυτού του αριθμού μέλη;;;;

Αριθμός υποψηφίων: Σε κάθε ψηφοδέλτιον υπάρχει και ορισμένος αριθμός υποψηφίων. Μέχρι τούδε ήτο ίσος με το 50% των εκλεγομένων. Σε 21 υποψηφίους υπήρχαν και ποσοστόν 50% ήτοι το ψηφοδέλτιον είχε σύνολον υποψηφίων 31 άτομα. Αλυσίδα ολόκληρη: Που να ψάξεις και που να βρεις αυτόν που θέλεις! Τώρα οι σοφοί αύξησαν το αριθμόν των υποψηφίων σε 150% των εκλεχθησομένων! Στο παράδειγμα που ανεφέραμεν τώρα το σύνολον των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιον θα είναι 75 ονόματα!! Το ψηφοδέλτιον Περιφέρειας Αττικής θα έχει 252 ονόματα!!! Ψηφοδέλτιον ένα μέτρον και βάλε! Ενδιαφέρεται κανείς για την οικονομίαν σ’ αυτό το Κράτος;;; Το σύνολον των υποψηφίων έπρεπε να είναι αυξημένον κατά 30% για την εξασφάλιση και των αναπληρωματικών. Και ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος, αλλά επαρκής.

Αντιδήμαρχοι και Αντιπεριφερειάρχες: Ένας σε κάθε Δήμον και Περιφέρειαν. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει έναν. Ενίοτε και κανέναν! Στους ΟΤΑ το προσωπικόν ασκεί όλην την εργασίαν. Οι πολλοί Αντι…. σε τι συμβάλλουν;

Καυχάται η Κυβέρνηση ότι μείωσε τον αριθμόν των Συμβούλων σε Δήμους και Περιφέρειες ήτοι από σύνολον στους 332 Δήμους το 2019 που ανήρχοντο σε 9.470, το 2023 θα μειωθούν σε 8.481!!! και στις Περιφέρειες από 705 το 2019, θα μειωθούν το 2023 στους 611!!

Με την πρόταση που κάνομεν αν υπολογίσομεν το ανώτερον 17 Συμβούλους σε κάθε Δήμον πρέπει να ανέλθουν στους 5.644 Συμβούλους. Στις δε Περιφέρειες 13 Χ 17 =225. Πρόκειται για τεραστίαν διαφοράν. Γιατί την περιφρονούν οι εισηγητές Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών;;;

Ο δαίδαλος της πολυσταυρίας: Ένα βασικόν λάθος που έχει ο εκλογικός Νόμος και το οποίον ευνοεί κάποιους που ίσως να μη αξίζουν είναι η επιλογή 2-3 ψήφων πέραν του βασικού ο οποίος είναι ένας σταυρός σε κάθε υποψήφιον. Ουσιαστικόν λόγον δεν έχει αλλά λόγον σκοπιμότητος. Το Σύνταγμα αναφέρει ότι οι υποψήφιοι εκλέγονται δια σταυρού προτιμήσεως και όχι δια σταυρών προτιμήσεως! Επομένως η τοποθέτηση σε κάθε ψηφοδέλτιον δευτέρου ή τρίτου σταυρού διαταράσσει την θέληση του ψηφοφόρου. Υποτιμά δε τους κατοίκους των μικρών Δήμων, στους οποίους απαγορεύει το λανθασμένον αυτό «προνόμιον» έναντι των μεγαλουπόλεων.

Οι ψηφοφόροι για να υπάρχει όσον το δυνατόν ακριβής προτίμηση υποψηφίων πρέπει να επιλέξουν έναν υποψήφιον! Αν έχουν δικαίωμα και δευτέρου ή και τρίτου να μη το ασκήσουν.

Μονοσταυρία παντού. Ας μη ταλαιπωρούνται να ψάξουν αν μπορούν να προτιμήσου και δεύτερον! Ένας και μόνον σταυρός προτιμήσεως αρκεί. Και βοηθά να εκλεγεί ο καλλίτερος!