Δρομολογήθηκε η δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ρέθυμνο, με την υπογραφή της σύμβασης μελέτης από τον δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη.

Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα, το νέο μουσείο θα ανεγερθεί σε κομβικό σημείο, στο δυτικό παράλιο τμήμα της πόλης του Ρεθύμνου, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 5.912,14 τμ και θα περιλαμβάνει: εκθεσιακούς χώρους, χώρους εκπαίδευσης και αμφιθέατρο, χώρους εξυπηρέτησης κοινού, εργαστήρια συντήρησης, γραφεία διοίκησης, αποθήκες, ενώ προβλέπεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το νέο μουσείο θα φιλοξενήσει στις προθήκες του τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα του μνημειακού πλούτου του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της σύμπραξης των μελετητικών εταιριών, που αναδείχθηκαν από τον διεθνή διαγωνισμό ως ανάδοχοι του έργου της μελέτης, είναι έργο πρόκληση ο σχεδιασμός ενός μουσείου συνδεδεμένου οργανικά με τις λειτουργίες της πόλης, με το φυσικό τοπίο, τον περιβάλλοντα χώρο του, με τρόπο ώστε να αποτελεί ένα σημαντικό τοπόσημο, ένα ζωντανό ελκυστικό οργανισμό, για τους κατοίκους και επισκέπτες του Ρεθύμνου. Οι εκπρόσωποι της σύμπραξης δηλώνουν μάλιστα εντυπωσιασμένοι, από το εύρος, την ποσότητα και τα μεγέθη των αρχαιολογικών ευρημάτων, επισημαίνοντας επίσης την ανάγκη χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την δομική κατασκευή του κτιρίου στις απαιτούμενες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη, πρόκειται για το αποτέλεσμα διαχρονικής και επίμονης κοινής επιδίωξης, να αποκτήσει το Ρέθυμνο ένα σύγχρονο Αρχαιολογικό Μουσείο που να καλύπτει τις ανάγκες έκθεσης των αρχαιολογικών ευρημάτων από την εντατική αρχαιολογική έρευνα στο Νομό Ρεθύμνης την τελευταία 20ετία, η οποία απέδωσε καρπούς. «Εξαρχής, η στόχευσή μας ήταν η διασφάλιση υλοποίησης της μελέτης κατασκευής του μουσείου, με την ένταξή της στο ΕΣΠΑ. Ευχαριστώ θερμά την υπουργό Πολιτισμού, η οποία αναγνώρισε πως το Ρέθυμνο είναι η μοναδική πρωτεύουσα της Π.Ε. Κρήτης που δεν διαθέτει σύγχρονο Αρχαιολογικό Μουσείο, αξιολόγησε ως πάγια και επιτακτική ανάγκη την ανέγερση νέου μουσείου και στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπογράψαμε τον Μάρτιο του 2022, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ρεθύμνης, κατέστη εφικτή η μελέτη νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου».

Η μελέτη του μουσείου, κόστους 1.095.746,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ο συμβατικός χρόνος εκπόνησής της ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, ο δήμος θα παρέμβει εγκαίρως για την προώθηση των αναγκαίων χωροταξικών και πολεοδομικών τροποποιήσεων ώστε οι ενέργειες όλων των εμπλεκομένων στο σπουδαίο, όπως το χαρακτηρίζει, έργο της ανέγερσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ρέθυμνο, να είναι συγχρονισμένες.