Ήταν αναγκαία η αποστολή βοηθείας στην Λιβύη όταν η χώρα μας ευρίσκεται στον ίδιον παρονομαστήν από την αυτήν αιτίαν και με τα αυτά συμπτώματα;;;;; Καλός ο ανθρωπισμός και η δι΄ αυτόν βοήθεια, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει και κάποιον όριον. Όταν πεινώ δεινώς και βρεθεί στην κατοχήν κάποιον ξεροκόμματον, θα το φάω λαιμάργως και δεν θα δώσω μέρος αυτού σε άλλον πεινόντα, γιατί σε ολίγον δεν γνωρίζω τι με περιμένει!

Ο Θεσσαλικός κάμπος επλήγει δεινώς από το ακραίον καιρικόν φαινόμενον «Δανιήλ»! Πλημμύρισαν τα πάντα. Χωριά καλύφθηκαν με νερό και 14 ημέρες τώρα μερικά είναι απροσπέλαστα. Οικίες κατέρρευσαν και ζώα πνίγηκαν γεωργικές εκτάσεις κατεστράφησαν. Τα ψόφια ζώα δεν έχουν περισυλλεγεί. Οι πληγέντες έχουν απόλυτην ανάγκην από έξωθεν βοήθειαν ενδύματά, τροφές, φάρμακα για τους πάντες. Συλλέγονται αλλά δεν επαρκούν. Και σε αυτόν τον επικίνδυνον κυκώνα και φθορέα των πάντων ευαισθητοποιηθήκαμεν να στείλομεν βοήθειαν στην Λιβύην, η οποία επλήγη από το ίδιον καιρικόν φαινόμενον! Και δεν στάλησαν δύο τόννοι τροφές και φάρμακα. Αλλά είχαμεν και απώλεια πέντε ατόμων τρεις στρατιωτικούς και δύο μεταφραστές τα οποία σκοτώθηκαν επί του Λιβυκού εδάφους στο οποίον εστάλησαν για βοήθειαν και πολλούς Έλληνες τραυματίες οι οποίοι ήλθαν και νοσηλεύονται στην Ελλάδα και είχαν μεταβεί για τον αυτόν σκοπόν!

Ευαισθητοποιήθημεν να στείλομεν βοήθειαν, όταν η αυλή μας διψά, αλλά και ανθρώπινον δυναμικόν! Ο καταπληγωμένος Θεσσαλικός κάμπος και τα πνιγμένα χωριά δεν τους είχαν ανάγκην;; Φυσικά τους είχαν. Τους στείλαμεν σε άλλην χώραν και μερικοί έχασαν την ζωήν τους!!! Αφού είμεθα τόσον φιλεύσπλαχνοι, να στέλαμεν την βοήθειαν από το μέγα υστέρημά μας όχι όμως ανθρώπινον δυναμικόν. Ήλθαν στην Θεσσαλίαν δυνάμεις από άλλα κράτη να βοηθήσουν; Απλώς ερωτώ γιατί δεν αντελήφθην κάτι ανάλογον! Αφού η χώρα μας είναι βαρύτατα πληγωμένη γιατί απεφασίσθη αυτή η αποστολή;;; Να βοηθούμεν άλλους όχι όμως σε βάρος μας!

Και μία απορία.

Δεν άκουσα από τα ΜΜΕ να ανακοινώσουν βοήθειαν της τουρκίας προς την χώραν μας για το πλήγμα του Θεσσαλικού κάμπου. Μπορεί να έστειλαν και δεν το άκουσα. Όταν επλήγη η τουρκία από τους σεισμούς, η Ελλάδα έστειλε την πρώτην αποστολήν εξ ενενήκοντα τόννων εντός των τριών πρώτων ημερών και συνέχισε!

Για τις τεράστιες αυτές ποσότητες, η Ελλάδα θα πλήρωσε πολλά εκατομμύρια να τις αναπληρώσει!!

Να είμεθα γενναιόδωροι και φιλεύσπλαχνοι, αλλά πάντα στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων.