Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού κατετάγη 1η στην κατηγορία U25 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ιστιοπλοΐας J24 που διεξήχθη στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Μέλος της ομάδας της Σ.Ν.Δ. ο αθλητής του ΙΟΠ
Λάμπρος Γεωργόπουλος.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον όμιλό μας αφού την απονομή στην συγκεκριμένη κατηγορία έκανε ο Πρόεδρος του ΙΟΠ και
γενικός γραμματέας της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος
Καλογερόπουλος. Συγκινητική ήταν η στιγμή που ο πρόεδρος του ΙΟΠ εκτός των άλλων βραβεύει ένα παιδί που
γαλουχήθηκε και ανδρώθηκε ιστιοπλοϊκά στον όμιλο μας.

Η επιτυχία του αθλητή μας με την ομάδα του αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για το μεγάλο έργο που επιτελεί ο ΙΟΠ
στην πόλη μας, δηλαδή να διδάσκει ναυτοσύνη και αγάπη για την θάλασσα και την Ιστιοπλοΐα σε όλους τις Πατρινούς
και Πατρινές ανεξάρτητου ηλικίας.