Το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην προγραμματισμένη δημοπρασία για το πάρκινγκ επί της Δροσοπούλου, η οποία θα διεξαγόταν την
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 από τις 10 π.μ., ότι αναβάλλεται προσωρινά λόγω κωλύματος που προέκυψε στην Επιτροπή Δημοπρασιών.

Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για τον προγραμματισμό της δημοπράτησης.