Με εντατικούς ρυθµούς κινούνται τα έργα αναβάθµισης του Χιονοδροµικού Κέντρου Καλαβρύτων και ήδη τοποθετήθηκαν οι πρώτοι νέοι πυλώνες του αναβατήρα «Αχιλλέα». Οι εντυπωσιακοί, νέοι πυλώνες τελευταίας τεχνολογίας λειτουργικότητας και ασφάλειας έχουν ύψος από 15 έως 17,5 µέτρα.

Οι πέντε νέοι πυλώνες θα έχουν µε νέες υπερσύγχρονες 10θέσιες κλειστές καµπίνες µε ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας, της µεταφορικής ικανότητας και της ταχύτητας του αναβατήρα, αλλά και την αναβαθµισµένη ποιοτικά µετάβαση των επισκεπτών. Ο «Αχιλλέας» θα είναι έτοιµος µέσα στον Οκτώβριο.

Η «Στύγα» θα λειτουργήσει φέτος µε τα παλαιά συστήµατα και από την άνοιξη θα γίνει αντικατάσταση µε νέους πυλώνες και µε νέα 6θέσια ανοιχτά φορεία-καρέκλες, µε σηµαντική βελτίωση της ασφάλειας της µεταφορικής ικανότητας και της ταχύτητας του αναβατήρα, εποµένως και του χρόνου αναµονής και του χρόνου ανάβασης.

Οι παλαιοί αναβατήρες µπορούσαν να εξυπηρετήσουν γύρω στα 800 µε 1.000 άτοµα ανά ώρα ο καθένας, ενώ µετά την αναβάθµιση θα εξυπηρετούνται περισσότερα από 2.000 άτοµα από τον καθένα αναβατήρα, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι διελεύσεις που θα κάνει κάθε χιονοδρόµος ανά ώρα.

Παράλληλα τοποθετείται: – εξοπλισµός για την αναβάθµιση των συστηµάτων ισχύος των συστηµάτων παροχής ισχύος του ΧΚΚ(Υ/Σ Βαθιάς Λάκκας µε κτήριο υποσταθµού παραπλεύρως του κτηρίου Βαθειά Λάκκα, δίκτυα ηλεκτροδότησης, καλωδίωση προς όλες τις καταναλώσεις και Η/Ζ) και – εξοπλισµός συστήµατος ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων και συστήµατα ελέγχου αυτών/ Σύστηµα ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων για την αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΧΚΚ.

Εκτελούνται επίσης έργα συντήρησης για την αναβάθµιση του πέτρινου κτηρίου στη Βαθειά Λάκκα, εγκατάσταση κουφωµάτων, συστηµάτων θέρµανσης κλιµατισµού, ειδών υγιεινής, πλακιδίων και χρωµατισµών, ώστε να είναι ξανά λειτουργικό και έτοιµο προς χρήση από τους επισκέπτες.


Άγριος: Αύξηση της επισκεψιμότητας

Τέλος εκτελούνται συµπληρωµατικές εργασίες ελαφράς διαµόρφωσης γεωµετρικών χαρακτηριστικών πιστών και απαραίτητες εργασίες εκσκαφών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ανωτέρω συστηµάτων και τη διαµόρφωση των πιστών βάσει των νέων αναβατήρων.

«Η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων, µέσω του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που ξεπερνά τα 20 εκατοµµύρια ευρώ, του χιονοδροµικού κέντρου των Καλαβρύτων, που αποτελεί δηµοτική επιχείρηση, είναι ένα σύνθετο έργο και το µεγαλύτερο που υλοποιείται σε χιονοδροµικό κέντρο τα τελευταία χρόνια.

Για αυτό και εκτιµούµε πως όταν ολοκληρωθούν τα έργα, θα υπάρξει µεγαλύτερη αύξηση της επισκεψιµότητας, µε ταυτόχρονα θετικά αποτελέσµατα για την τοπική οικονοµία και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής» τονίζει ο διευθυντής του Χιονοδροµικού Κέντρου Καλαβρύτων, Αλέξης Άγριος.

Πηγή: εφημερίδα Γνώμη