Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα στις κάλπες της Αχαιας για τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ

ΠAPAΛIA ΠATPΩN KAΣΣEΛAKHΣ 158 AXTΣIOΓΛOY 65 ΠAΠΠAΣ 16 TΣAKAΛΩTOΣ 13 TZOYMAKAΣ 2.

ΔIAKOΦTO : AXTΣIOΓΛOY 52, KAΣΣEΛAKHΣ 68, ΠAΠΠAΣ 28, TZOYMAKAΣ 2, TΣAKAΛΩTOΣ 11

KAΛABPYTA :ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 90, KAΣΣEΛAKHΣ 42, ΠAΠΠAΣ 14, TZOYMAKAΣ 2, TΣAKAΛΩTOΣ 15

AKPATA: KAΣΣEΛAKHΣ 114, ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 80, ΠAΠΠAΣ 26, TΣAKAΛΩTOΣ 16, TZOYMAKAΣ 3

TPIΩN NAYAPXΩN (1): KAΣΣEΛAKHΣ 167 , AXTΣIOΓΛOY 116

TPIΩN NAYAPXΩN (2): KAΣΣEΛAKHΣ 182, AXTΣIOΓΛOY 131

ΣYNOPA ΠATPΩN - EΓΛYKAΔA : 236 KAΣΣEΛAKHΣ , AXTΣIOΓΛOY 130