Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια των μελών του Παραρτήματος, για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Άρη Σισσούρα. Ο Μαθηματικός Άρης Σισσούρας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Αχαΐας και Πρόεδρος στην Πρώτη Διοικούσα
Επιτροπή το 1979. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το 1985-1987 και μέλος του ΔΣ 1987-1991 και 2013-2015, συμβάλλοντας με τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις του στο «άνοιγμα της Εταιρείας στην Κοινωνία», όπως ο ίδιος το διατύπωνε.