Ο Πρόεδρος Πλάτων Μαρλαφέκας συμμετείχε στο forum με τίτλο «Η Πολιτιστική Βιομηχανία άξονας για ένα διαφορετικό μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης», με συντονίστρια τη διευθύντρια ειδήσεων του IONAIN TV, Λίνα Μπάστα και την συμμετοχή των Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέα Φίλια, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε., Πάνο Λουκά, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ιωάννη Καλαβρουζιώτη και τον Καθηγητή και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, Δημήτρη Μούρτζη. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας τόνισε τη σημασία της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Επιμελητηρίου και στις δράσεις για την ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου αυτού. Για χρόνια, οι πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις έμοιαζαν ασύμβατες με την έννοια της επιχειρηματικής και επαγγελματικής προοπτικής στην Ελλάδα. Ωστόσο, το κλίμα έχει αρχίσει να αλλάζει, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα. Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και η στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο. Η εμπειρία του έργου Interreg Creative@Hubs αποτελεί απόδειξη αυτής της συλλογικής προσπάθειας.

Σε αυτά αναφέρθηκαν στο πάνελ που συμμετείχαν ο Αθανάσιος Κούστας, Διευθυντής της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ως συντονιστής, ο Άρης Τηλιγάδης, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο Γεώργιος Ρόμπολας, Στέλεχος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και ο Ανδρέας Τσιλίρας, Πολιτιστικός Υπεύθυνος και συνιδρυτής του Mosaic//Culture and Creativity.