Μείωση κατά 10.011 θανάτους ή 11,4% σημείωσε ο αριθμός των θανάτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών λόγω της πανδημίας Covid-19, τις πρώτες 31 εβδομάδες εφέτος (2/1/2023- 6/8/2023), ανερχόμενοι σε 78.189 (39.441 άνδρες και 38.748 γυναίκες). Το αντίστοιχο διάστημα του 2022 (3/1/2022- 7/8/2022) είχαν ανέλθει σε 88.200 (44.218 άνδρες και 43.982 γυναίκες).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μείωση κατά 949 θανάτους (1,2%) σημειώθηκε σε σχέση με τον μέσο όρο τις πρώτες 31 εβδομάδες της περιόδου 2017- 2022 (79.138 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο αυτή ανέρχονται σε 5,1% το 2022 σε σχέση με το 2021 (83.955 θάνατοι), σε 9,7% το 2021 σε σχέση με το 2020 (76.549 θάνατοι), σε -0,5% το 2020 σε σχέση με το 2019 (76.950 θάνατοι), σε 7% το 2019 σε σχέση με το 2018 (71.919 θάνατοι) και σε -6,9% το 2018 σε σχέση με το 2017 (77.256 θάνατοι).

Τις πρώτες 31 εβδομάδες του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, παρατηρείται μείωση των θανάτων σε όλες τις εβδομάδες πλην της 29ης (17/7/2023- 23/7/2023) και της 18ης (1/5/2023- 7/5/2023) εβδομάδας, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση κατά 12,1% και 1,5% αντίστοιχα. Οι κυριότερες μειώσεις παρατηρούνται στην 31η (31/7/2023- 6/8/2023), στην 4η (23/1/2023- 29/1/2023) και στην 11η (13/3/2023 - 19/3/2023) εβδομάδα κατά 24,2%, 22,6% και 22,4% αντίστοιχα.

Ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται μείωση στις περισσότερες ηλιακές ομάδες, με τις κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, να καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 ετών (2.614 θάνατοι), άνω των 90 ετών (2.393 θάνατοι) και 80 έως 84 ετών (2.154 θάνατοι).

Κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα, οι θάνατοι παρουσιάζουν μείωση και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας κατά 3.083, 2.331 και 808 θανάτους, αντίστοιχα.