Οι ασύλληπτες σε έκταση καταστροφές από τις πυρκαγιές αλλά και από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την χώραν το 2023, δυσκόλως θα επουλωθούν. Προς στοιχειώδη επανόρθωση αυτών η κυβέρνηση πρέπει να στρέψει την αυξημένην φροντίδα της αλλά, και την συνεχή εργασίαν της μόνον στον τομέα αυτόν.

Θα επιτευχθεί δε τούτο με απόλυτην αφοσίωση και με περικοπήν σπαταλών αλλά και λοιπών έργων.

Μερικές χαρακτηριστικές προτάσεις θα επιφέρουν κάποιαν βελτίωση. Τις παραθέτομεν περιληπτικώς.

Περικοπή δεξιώσεων. Κάθε δεξίωση από την Προεδρίαν της Δημοκρατίας αλλά και από κυβερνητικούς παράγοντες θα ανασταλεί για δύο έτη.

Περικοπή μετακινήσεων με κρατικά μέσα. Οι καθημερινές κινήσεις του Πρωθυπουργού με το κρατικόν αεροπλάνον ή άλλα μέσα να περιορισθούν στο απολύτως ελάχιστον. Συνεννοήσεις ή συσκέψεις να γίνονται τηλεφωνικώς ή με την σύγχρονην τεχνολογίαν εντός και εκτός Ελλάδος. Από πάντες. Το αυτό και για την Πρόεδρον της Δημοκρατίας που πήγε στις πληγείσες περιοχές! Να κάμει τι;;;; Και ακολούθως στον Έβρον στην έναρξη σχολικής περιόδου! Αλλά και τους Υπουργούς. Ο αμύνης μέσα στους πνιγμούς πήγε στα Αραβικά Εμιράτα!!!. Να ανακληθούν τα κρατικά αυτοκίνητα από τους βουλευτές που έχουν ιδικόν τους αυτοκίνητον. Οι αεροπορικές μεταφορές τους στην ύπαιθρον να ανασταλούν. Να χρησιμοποιούν την Πολιτικήν Αεροπορίαν. Είχαν άφθονες διαδρομές για να παρακολουθούν τις ανάγκες της περιοχής τους, Τις παρακολουθούσαν και εισηγήθηκαν τα δέοντα; Τα συμβάντα στον Θεσσαλικόν κάμπον και οι φωτιές στον Έβρον δεν είναι με το μέρος τους!

Πολεμικές Προμήθειες. Να μετατεθούν για δύο έτη αργότερα οι αγορές αεροπλάνων φρεγατών κλπ και τυχόν υποχρεώσεις για οφειλές να αρχίσουν μετά διετίαν. Τα F-35 πόσον ανάγκην τα έχομεν;;;;

Διακοπή κάθε βοηθείας στην Ουκρανίαν. Δώσαμεν και δίδομεν πολεμικόν υλικόν στην Ουκρανίαν αλλά μάλλον και οικονομικήν ενίσχυση! Για ποίον λόγον; Βοηθούμεν να εκραγεί Παγκόσμιος Πόλεμος; Θα επιβιώσει η ΕΛΛΑΣ;;; Να διακοπεί αυτή η βοήθεια και τα μαχητικά μας να έλθουν πίσω! Η εκπαίδευση ουκρανών πιλότων την Καλαμάταν θα στοιχίσει πολλά χρήματα και να ανασταλεί!

Κλείσιμον συνόρων. Στον Έβρον αλλά κατά μέγα μέρος στο Αιγαίον οι λαθρέμποροι μας υποχρεώνουν σε τεράστιες οικονομικές δαπάνες καθημερινώς να συλλέγομεν τους έποικους που εξαπολύουν στις ακτές μας! Να λάβομεν αυστηρά μέτρα προς απαγόρευση παραβιάσεως των συνόρων. Υφιστάμεθα τεράστιες δαπάνες! Δεν αντέχομεν άλλον. Για την περίοδον αυτήν να περισταλεί και η δαπάνη αυτή!

Μειώσεις μισθών σε Προέδρους Οργανισμών! Τα ποσά που καταβάλλονται σε Προέδρους διαφόρων Οργανισμών είναι υπέρογκα. Για την περίοδον αυτήν να μειωθούν στις 5.000 Ευρώ μηνιαίως!! Δεν είναι δυνατόν Έλληνες να ζουν στις λάσπες και να χορηγούνται τέτοια ποσά! ( Ανάλογες προτάσεις είχαμεν κάμει το 2010 με το βιβλίον μα « Ελληνική Οικονομία Προτάσεις ανασχέσεως διαφαινομένου ολέθρου», αλλά, οι πάνσοφοι τις περιεφρόνησαν! Ολίγον αν τις πρόσεχαν θε είχαμεν βγει από τα Μνημόνια «αλώβητοι» όπως η Πορτογαλία, Ισπανία και Κύπρος! Στο ίδιον βιβλίον έχομεν και δύο πηγές για τεράστια έσοδα στο Κράτος χωρίς δάνεια και επιβάρυνση του Λαού! Τα Πολιτικά Κόμματα πήραν το βιβλίον αλλά δεν το άνοιξαν!!)

Έργα προστατευτικά: Καθημερινή εκτέλεση προστατευτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Τα ρείθρα του Πηνειού και των άλλων ποταμών να αυξηθούν σε ύψος. Διέξοδοι προς διαφυγήν των υδάτων να γίνουν παντού ισχυροί. Γύρω από τα χωριά να κατασκευασθούν τάφροι απορροής.

Δεν είμαι ο τεχνικός να προτείνω τι θα πράξει η Κυβέρνηση. Το ζητούμενον είναι η άμεση και συνεχής κατασκευή έργων ώστε να επέλθει συντόμως η αποκατάσταση. Και έργα ισχυρότατα όχι όπως εξεφράσθη υπουργός «Κάμαμε προστατευτικά έργα με βάση τις καταιγίδες του « Ϊανού» και όχι πενταπλασίας έντασης όπως του «Ντάνιελ»!!!». Εδώ έχει σημασία η πρόβλεψη. Έπρεπε να είχατε κάμει πενταπλασίας αντοχής έργα αφού γνωρίζετε ότι τα καιρικά φαινόμεν συνεχώς γίνονται πιο επικίνδυνα!

Η πρόβλεψη σώζει! Ας υλοποιηθεί τώρα!