Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές στην Περιφέρειαν Θεσσαλίας εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν! Δεν υπάρχουν χωριά αλλά δεν υπάρχουν και χώροι αλλά ούτε και ψηφοφόροι να θελήσουν να ασχοληθούν με το θέμα. Είναι άτομα μετέωρα. Δεν ξέρουν αν βρίσκονται στην περιοχήν τους ή κάπου αλλού. Οι πάντες πάντως είμεθα δίπλα τους.

Ο Περιφερειάρχης να αντικατασταθεί με υπηρεσιακόν ο οποίος δεν θα ορίζεται από την κυβέρνηση αλλά θα εκλέγεται από τους αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων. Το αυτό και με τους Δημάρχους. Το άκρως καταστροφικόν φαινόμενον πρέπει να αντιμετωπισθεί αναλόγως και στο εξής οι αιρετοί να φροντίζουν τον τόπον τους και όχι να υπερηφανεύονται για τους τίτλους τους!!

Οι απωλέσαντες το σπίτι τους μεταφέρονται τήδε κακείσαι, ανυπόδυτοι, ανείμωνες. αχρήματοι. άνευ στοιχειωδών ενδυμάτων και φυσικά χωρίς τα αρχοντικά κουζινικά τους όπου ζούσαν μεγαλοπρεπώς, προσπαθούντες να επιβιώσουν αν σταλεί κάποια βοήθεια! Τι τους περίμενε! Ψήφισαν όμως τριακοσίους για την τύχην τους!

Στα πρώην χωριά της Λαρίσης να κατασκευασθούν μεγάλες, ισχυρές και ανυψωμένες βάσεις εκ «μπετόν αρμέ» και επάνω σ’ αυτές να τοποθετηθούν θαλαμίσκοι από δομές μεταναστών. Εκεί θα μείνουν έως ότου η Πολιτεία τους κατασκευάσει οικίες! Να φτιαχθούν νέα χωριά άνθυγρα, απρόσβλητα από τα ποτάμια. Ανθεκτικά στα δυσμενή φαινόμενα. Δυνάμεθα. Αρκεί να θελήσομεν, Ας ασχοληθεί το Κράτος ενεργώς με την ασφάλειαν των πολιτών.