Από” κόσκινο” περνά η ΑΑΔΕ παλιές υποθέσεις μεταβιβάσεων, κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων με τους εφοριακούς να ψάχνουν 2.500 φακέλους. Την ίδια ώρα αρχίζουν και έλεγχοι σε περισσότερους από 100 συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες. Σημειώνεται δε πως οι έλεγχοι αφορούν κατά κόρον τις υποθέσεις του έτους 2017, για τις οποίες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

Οι έρευνες

Οι έρευνες αφορούν ακίνητα που δεν βρίσκονται στο αντικειμενικό σύστημα με μη αποδοχή από τον φορολογούμενο της προεκτίμησης προσωρινής αξία της ΔΟΥ, διαφορές δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης που υπερβαίνουν το 30% ή η αξία της προεκτίμησης είναι άνω των 100.000 ευρώ.

Όσον αφορά τους συμβολαιογράφους και τους υποθηκοφύλακες επισημαίνεται πως οι έλεγχοι επικεντρώνονται στο πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ και ερευνάται εάν για τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν είχε πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ τα τελευταία 5 χρόνια. Και πρόστιμα έως και έως 1.000 ευρώ θα πληρώσουν οι συμβολαιογράφοι που θα εντοπιστούν να παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Υπενθυμίζεται δε πως το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι υποχρεωτικό για κάθε μεταβίβαση ακινήτου . Και αυτό πιστοποιεί ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση του ΕΝΦΙΑ καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον Φόρο για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα 5 προηγούμενα χρόνια.