Η ΔΕΥΑΠ, επειδή έχει εντοπίσει την ανάγκη αντικατάστασης του αγωγού της οδού Μαραθωνομάχων (από Διακίδη έως Βενιζέλου) μήκους περίπου 1200m,  έχει ήδη εντάξει τον αγωγό αυτόν, ανάμεσα σε άλλους, για αντικατάσταση στο έργο «Επεμβάσεις Αντικαταστάσεις Δικτύου Ύδρευσης 2022»όπου υπογράφτηκε σύμβαση στις 31 Ιουλίου 2023.

Το έργο βρίσκεται στην φάση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία  εγκρίσεων και έκδοσης άδειών. Πρόκειται για ενέργειες που γίνονται αναγκαστικά μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αφού αφορούν τον ανάδοχο.
Μέχρι να γίνει η ολική αντικατάσταση του δικτύου που θα αποτελέσει την οριστική λύση του προβλήματος,  η ΔΕΥΑΠ θα συντηρεί τον υφιστάμενο αγωγό.

Η συγκεκριμένη μεγάλη βλάβη που παρουσιάστηκε τον Δεκαπενταύγουστο απαιτεί ειδικά τεμάχια του δικτύου, που δεν είναι ευρέως διαθέσιμα και δεν μπόρεσαν να βρεθούν τις ημέρες που οι περισσότερες εταιρείες είναι κλειστές. Η ενημέρωση που έχει η ΔΕΥΑΠ είναι ότι τα υλικά θα παραδοθούν τη Δευτέρα 28 Αυγούστου και την ίδια ημέρα θα γίνει και η επέμβαση επισκευής.