Ο Albert Salas-Huetos από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και οι συνεργάτες του, εξέτασαν εάν η συμμόρφωση των γυναικών σε ένα εκ των προτέρων καθορισμένο διατροφικό πλάνο το οποίο στοχεύει την πρόληψη χρόνιων παθήσεων, σχετίζεται με τα αποτελέσματα της θεραπείας της υπογονιμότητας.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 612 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε κύκλους θεραπείας υπογονιμότητας, συμπεριλαμβανομένων κύκλων ενδομήτριας σπερματέγχυσης και εξωσωματικής γονιμοποίησης με ή χωρίς ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπέρματος.

Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν καμία συσχέτιση μεταξύ της τήρησης των οκτώ προεπιλεγμένων διατροφικών προτύπων με την πιθανότητα κλινικής εγκυμοσύνης ή ζώντος τοκετού μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση ή ενδομήτρια γονιμοποίηση.

Η συμμόρφωση ωστόσο στη διατροφή της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας συσχετίστηκε αντιστρόφως με κινδύνους για ολική και κλινική απώλεια εγκυμοσύνης.

Οι προσαρμοσμένες πιθανότητες απώλειας εγκυμοσύνης στο χαμηλότερο και το υψηλότερο τεταρτημόριο του διατροφικού προτύπου της Αμερικανική Ένωσης Καρδιολογίας ήταν 0,41 και 0,28, αντίστοιχα, μεταξύ των γυναικών που έμειναν έγκυες κατά τη διάρκεια της θεραπείας υπογονιμότητας.

Οι αντίστοιχες προσαρμοσμένες πιθανότητες ήταν 0,30 και 0,15 για κλινική απώλεια εγκυμοσύνης.

Για όλα τα άλλα διατροφικά πρότυπα, εκτός από τη διατροφή με βάση τις τροφές φυτικής προέλευσης, παρατηρήθηκε ένα παρόμοιο πρότυπο.

«Τα ευρήματά μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό μελλοντικών μελετών που στοχεύουν στην εξέταση των επιπτώσεων των διατροφικών παρεμβάσεων στην ανθρώπινη γονιμότητα», γράφουν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Network Open.