Η Επιτροπή πραγματοποίησε πληρωμή 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ από το πακέτο Μακροοικονομικής Χρηματοοικονομικής Βοήθειας για την Ουκρανία το 2023, συνολικού ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Με αυτό το μέσο, η ΕΕ επιδιώκει να βοηθήσει την Ουκρανία να καλύψει τις άμεσες χρηματοδοτικές της ανάγκες, με σταθερή, προβλέψιμη και σημαντική οικονομική στήριξη το 2023. Με τη σημερινή πληρωμή, η Ουκρανία έχει λάβει μέχρι στιγμής 12 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος στο πλαίσιο της Μακροοικονομικής Χρηματοοικονομικής Βοήθειας.

Αυτή η υποστήριξη θα βοηθήσει την Ουκρανία να συνεχίσει να πληρώνει μισθούς και συντάξεις και να διατηρήσει τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες σε λειτουργία, όπως νοσοκομεία, σχολεία και στέγαση για άτομα που μετεγκαταστάθηκαν. Θα επιτρέψει επίσης στην Ουκρανία να διασφαλίσει τη μακροοικονομική σταθερότητα και να αποκαταστήσει κρίσιμες υποδομές που καταστράφηκαν από τη Ρωσία στον επιθετικό της πόλεμο, όπως ενεργειακές υποδομές, συστήματα ύδρευσης, δίκτυα μεταφορών, δρόμοι και γέφυρες.

Φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε την Ουκρανία

Η σημερινή πληρωμή έρχεται αφού η Επιτροπή διαπίστωσε στις 25 Ιουλίου ότι η Ουκρανία συνέχισε να σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο προς την εφαρμογή των συμφωνηθέντων όρων πολιτικής και συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφανούς και αποτελεσματικής χρήσης των κεφαλαίων. Η Ουκρανία σημείωσε συγκεκριμένα σημαντική πρόοδο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, τη βελτίωση του συστήματος φυσικού αερίου της, την ενθάρρυνση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση ενός καλύτερου επιχειρηματικού κλίματος.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Κινητοποιούμε κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Σήμερα, πληρώσαμε άλλο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ως βοήθεια στη χώρα, καθώς αντιμετωπίζει τον βίαιο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και εργάζεται για την αποκατάσταση των υποδομών της. Και η υποστήριξή μας θα πάει πολύ πέρα από το 2023. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας, με έως και 50 δισεκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη που προτείνεται για την περίοδο 2024-2027».

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Ιουνίου η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία πακέτου βοήθειας για την Ουκρανία, συνολικού ποσού 50 δισ. ευρώ, για την περίοδο 2024-2027, το οποίο θα περιλαμβάνει δάνεια και εγγυήσεις.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, η στήριξη προς την Ουκρανία και τους Ουκρανούς ανέρχεται σε 76 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη, προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης και στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και πόρους που διατίθενται για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις ανάγκες των Ουκρανών που φεύγουν από τον πόλεμο.