Σχετικά με το πρόβλημα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στον Προαστιακό της Πάτρας, ο ΟΣΕ έχει ήδη αναθέσει -κατόπιν διαγωνισμών- σε 2 Αναδόχους, την αποκατάσταση των βλαβών της επιδομής και τη συντήρησή της.

Ήδη ο ένας Ανάδοχος έχει ξεκινήσει τις εργασίες για την αποκατάσταση των σημαντικότερων βλαβών και την κατάργηση των προσωρινών βραδυποριών. Ταυτόχρονα ξεκινούν, από την Δευτέρα 7 Αυγούστου, οι εργασίες κοπής της βλάστησης παρά την γραμμή και αποκατάσταση της ορατότητας στις ισόπεδες διαβάσεις.

Ο ΟΣΕ με προτεραιότητα την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και σεβασμό στο επιβατικό κοινό βελτιώνει καθημερινά τις υποδομές του.