Η UNESCO κάνει έκκληση για απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα σχολεία.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, τα smartphones θα πρέπει να απαγορευτούν στα σχολεία όλου του κόσμου ώστε να αντιμετωπιστεί η διάσπαση της προσοχής των μαθητών, να βελτιωθεί η μάθηση και να προστατευτούν τα παιδιά από τον διαδικτυακό εκφοβισμό.

Η UNESCO, ο οργανισμός του ΟΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, δήλωσε ότι υπάρχουν πολλά επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων συνδέεται με μειωμένες εκπαιδευτικές επιδόσεις και ότι τα υψηλά επίπεδα χρόνου στην οθόνη έχουν επιπτώσεις στη συναισθηματική σταθερότητα των παιδιών.