Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 50 και 51, σήμερα θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία στο τμήμα Αθήνα-Λιανοκλάδι-Αθήνα και με τρένο στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λιανοκλάδι- Θεσσαλονίκη.

Το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 882 (Αθηνα- Καλαμπακα) υποκαθίσταται με λεωφορείο.

Επίσης τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11574 (Λάρισα-Βόλος) και 11575 (Βόλος-Λάρισα) θα γίνουν με λεωφορεία, λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή.