Από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται, ότι την Τρίτη 25 Ιουλίου, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω φθορών οφειλομένων στο δίκτυο αποχέτευσης – 2022», μεταξύ του προέδρου της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέα Παπανικήτα και της εργοληπτικής εταιρείας ΑΤΕΧΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι 24 μήνες.