Η βιταμίνη D και συγκεκριμένα η επάρκειά της έχει ήδη συσχετιστεί μέσω επιστημονικών μελετών με την πρόληψη των πρόωρων θανάτων, με τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης αλλά και της υγείας των οστών. Αναφορικά με το πλεονέκτημα που προσφέρει στον σκελετό, μια διαφορετική μελέτη επισημαίνει τα οφέλη της στην ανάρρωση μετά από μια επέμβαση στο γόνατο.

Ειδικότερα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Menopause εξέτασε 226 γυναίκες την περίοδο μεταξύ του 2017 και του 2019. Οι ερευνητές χώρισαν τις γυναίκες σε δύο ομάδες με βάση τα επίπεδα της βιταμίνης D πριν υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

Η μία ομάδα είχε φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D (στα 30 ng/mL ή πάνω από αυτά) ενώ η δεύτερη ομάδα ορίστηκε ως ανεπαρκής σε βιταμίνη D (κάτω από 30 ng/mL).

Οι γυναίκες, στη συνέχεια, παρακολουθήθηκαν για να διαπιστωθεί πόσο καλά τα πήγαν μετά τη χειρουργική επέμβαση. Ενώ δεν διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς το πόσο επιτυχής ήταν η χειρουργική επέμβαση στη βελτίωση της λειτουργίας του γόνατος, υπήρχαν διαφορές ως προς τον πόνο που βίωσαν οι γυναίκες κατά την ανάρρωσή τους.