Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό ότι η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19 Ιουλίου θεατρική
παράσταση «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» αναβάλλεται λόγω σοβαρού τραυματισμού του πρωταγωνιστή.