Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας  σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας»και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία στην

ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16/7/2023.. (9.30-13-30) στο Πνευματικό Κέντρο. σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο την Τοπική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Αγαπητοί αιμοδότες δώστε το παρόν. Οι ανάγκες σε αίμα είναι μεγάλες και δεν σταματούν ποτέ.