Ακούσαμεν τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως από τον Πρωθυπουργόν το απόγευμα της 5ης Ιουλίου. Έκαμε εκτενή ανακοίνωση των στόχων που θα επιδιωχθούν την τετραετίαν που άρχισε. Βάση έδωσε στην αύξηση των μισθών των Δημοσίων υπαλλήλων, τον διορισμόν οδηγών ΕΚΑΒ από Στρατόν ή Πυροσβεστικήν, την συνέχιση της εμπορικής κάρτας προς αντιμετώπιση της ακρίβειας, την κάρτα για νέους ώστε να μπορούν να κάνουν ένα ταξιδάκι, την ανάπτυξη της Χώρας και ορισμένα από τα γνωστά που καθημερινώς ακούγαμεν στις προεκλογικές ομιλίες! Υπήρχαν εξαιρετικώς σοβαρά θέματα τα οποία δεν ανέφερε όπως οι οφειλές της Γερμανίας από την κατοχήν, η προστασία του πρωτογενούς τομέα και των παραγομένων εν Ελλάδι κ. ά. Πριν κατέβη από του βήματος είπε ότι Υπουργοί θα αναπτύξουν εκτενώς τα θέματα.

Από τις ομιλίες των αρχηγών της Αντιπολιτεύσεως ακούσαμεν προτάσεις ουσιαστικές από αυτές που μαστίζουν την κοινωνίαν και πολλές δεν εθίχθησαν από τον Πρωθυπουργόν, αλλά είναι αμεσοτάτης εφαρμογής, όπως η δραματική πάταξη της αδικαιολογήτου ακρίβειας στα τρόφιμα, η περιστολή των εμμέσων φόρων, η εργασία των Καλλιτεχνών, και δεκάδες ουσιώδεις άλλες. Μέγα μέρος των προτάσεων των εμπείρων αντιπροσώπων της αντιπολιτεύσεως. ήταν καθ΄ ημάς «προγραμματικές δηλώσεις», οι οποίες πρέπει να προσεχθούν και ει δυνατόν να εφαρμοσθούν.

Στην τριήμερην συνεδρίαση της Ολομελείας είχεμεν και πολλά αδικαιολόγητα. Κατ’ αρχήν τα συχνά και παρατεταμένα χειροκροτήματα και δη ορθίων των Βουλευτών της Ν.Δ. όταν ομιλούσε ο αρχηγός τους. Δεν ήταν όλα εξόχως σημαντικά ώστε να ακολουθεί χειροκρότημα! Ένα στο τέλος και αρκετόν ήταν. Όμως το χειροκρότημα ήταν δείγμα ευγενείας σε σημαντικόν πολιτικόν πρόσωπον ή ήταν δείγμα αυστηράς υπακοής;;

Άλλον απαράδεκτον ήταν τα κενά έδρανα της «Ολομελείας»! Ολίγον μετά την ομιλίαν του Πρωθυπουργού τα μέλη της πλειοψηφίας έφυγαν και ήλθαν το Σάββατον απόγευμα! Ελάχιστα έμειναν ή εναλλασσόταν. Άκουσα από την Πρόεδρον της Πλεύσις Ελευθερίας ότι κατά την ομιλίαν υπουργού οι κυβερνητικοί βουλευτές στην Ολομέλειαν ήταν έξι (6)!!!!! Κάποια διαλείμματα πρέπει να υπάρχουν ώστε να ξεκουράζονται ολίγον οι Βουλευτές. Το φαινόμενον των κενών εδράνων είναι απόλυτη προσβολή του Έλληνα. Εκλέχτηκαν οι 300 για να ευρίσκονται και να εργάζονται εν τη Βουλή. Όχι στους διαδρόμους ούτε στα γραφεία τους, ούτε στα σπίτια τους!!! Το απολύτως συνεχές δεν ωφελεί. Και επανέρχομαι στο ερώτημα. Οι 158 που αδιαλείπτως χειροκροτούσαν τον Πρωθυπουργόν ήταν τόσον ευγενείς;; Και η ευγένεια είναι erga omnes ή μόνον υπέρ του Αρχηγού;

Επίσης στην Βουλήν πρέπει να παίρνονται αποφάσεις κοινή συναινέσει και όχι μονομερώς. Η συσχέτιση πάντα εξάγει αποτελέσματα χρήσιμα και αναγκαία. Τριακοσίους εξελέξαμεν. Έχουν θετικόν λόγον; Αν ναι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν;;;