Έρχονται «ραβασάκια» από τον ΕΦΚΑ για πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών σε εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο. Αυτό περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Φορέα για το αμέσως επόμενο διάστημα και έως το φθινόπωρο.

Τα ειδοποιητήρια

Ο ΕΦΚΑ αναμένεται να στείλει εντός του Ιουλίου ειδοποιητήρια σε εργάτες για να καλύψουν τις ημέρες ασφάλισης που υπολείπονται, με βάση τα ποσά που παρακρατήθηκαν από το εργόσημο. Υπενθυμίζεται πως έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση ασφαλιστικής ιστορίας εργατών γης για τους απασχολούμενους που εργάστηκαν μόνο με εργόσημο για τα έτη έως και 2022. Και μέχρι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πληροφοριακό σύστημα για την εκκαθάριση και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας όσων είχαν παράλληλα και ασφάλιση στον ΟΓΑ. Ωστόσο υπάρχουν και ασφαλισμένοι που θα λάβουν επιστροφές.
Οι επιστροφές εισφορών

Έρχονται νέες επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε τραπεζοϋπαλλήλους αλλά και σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς. Υπενθυμίζεται πως έχει ξεκινήσει η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών της περιόδου 2017-2020 σε περίπου 20.000 τραπεζοϋπαλλήλους , οι πρώτες πληρωμές αφορούσαν το 2017 και εντός του καλοκαιριού αναμένονται να γίνουν και οι επόμενες.

Αλλά και η επιστροφή εισφορών έχει ολοκληρωθεί για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς για την περίοδο 2019-2020. Έγινε η πρώτη επιστροφή σε περίπου 7.000 ασφαλισμένους και την 1η Ιουλίου αναμένεται να γίνει η δεύτερη σε επιπλέον 8.000, με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.