ΑΣΤΥΓΡΑΦΙΑ / URBANOGRAPHY
Η ζωή της πόλης τις δεκαετίες 1950-1970

Κεντρικό Κτήριο - Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων
Διάρκεια: 21 Ιουνίου 2023 - 3 Μαρτίου 2024

Σύλληψη - Επιμέλεια: Συραγώ Τσιάρα
Συμβολή στην Έρευνα: Έφη Αγαθονίκου, Ελπινίκη Μεϊντάνη,
Κατερίνα Ταβαντζή, Άρτεμις Ζερβού, Μαρία Κομνηνού, Ιουλία Μέρμηγκα
Μουσειογραφική Μελέτη: Μαρία Μανέτα
Συντονισμός Παραγωγής: Ειρήνη Σάπκα
Επικοινωνία: Μαρία Ιωάννου