Ελάτε να εξερευνήσουμε τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη και τις στρατηγικές αειφορίας στην Κορινθία!

Στην εσπερίδα θα συζητήσουμε με εξειδικευμένους ομιλητές και θα εξερευνήσουμε τις προοπτικές και τις καλές πρακτικές για έναν αειφόρο τουρισμό στην περιοχή.