Η ΟΕΦΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Τα θέματα των Μαθηματικών (Άλγεβρας) ΕΠΑ.Λ. είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς ιδιαίτερες "παγίδες" και στη φιλοσοφία του σχολικού βιβλίου. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα γράψουν άριστα.

Θέμα Α΄: εξετάζεται μεγάλο μέρος της ύλης όπως είναι το λογικό.

Θέμα Β΄: μελέτη πολυωνυμικής συνάρτησης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Θέμα Γ΄: στατιστική με απαιτήσεις σε αλγεβρικές πράξεις στο Γ1 στο οποίο όμως δίνεται το ζητούμενο και οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα στα υπόλοιπα ερωτήματα.

Θέμα Δ΄: συνδυαστικό θέμα συναρτήσεων με στατιστική όπου οι μαθητές πρέπει να λύσουν το Δ3 για να μπορέσουν να απαντήσουν και το Δ4».

Δείτε τις απαντήσεις εδώ