Πρόστιμα στην Εφορία που αρχίζουν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και τα 500 ευρώ, όπως και προσαυξήσεις, κινδυνεύουν να πληρώσουν οι «ξεχασιάρηδες»: Έως και τις 31 Ιουλίου μπορούν να υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, με τις οποίες διορθώνονται οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, χωρίς πρόστιμα, ανεξάρτητα από τους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης που διορθώνονται. Μετά από εκείνη την ημερομηνία όμως το τοπίο .. αλλάζει. Όσοι χάσουν τις προθεσμίες θα πρέπει να καταβάλλουν και το ανάλογο… «μπουγιουρντί»!

Μετά την 1η Αυγούστου, η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης μπορεί να κοστίσει πρόστιμα και φόρους, αναλόγως και με τους κωδικούς που διορθώνονται.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων έχει ανοίξει και όπως διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γενικός κανόνας να μην επιβάλλεται πρόστιμο ή κύρωση, για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με άλλα λόγια μέσα στις προθεσμίες.
Ποιοι πληρώνουν και ποιοι γλιτώνουν τα πρόστιμα

Η τρέχουσα προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 31η Ιουλίου και μέχρι τότε, όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις μπορούν να τις διορθώσουν εάν διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Ωστόσο, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά την λήξη της προθεσμίας της 31ης Ιουλίου, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με την υποχρέωση να πληρώσει και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενους με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης και βεβαίωσης νέας αυξημένης οφειλής.

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης (π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου, το οποίο λάθος δεν επηρεάζει το ύψος της φορολογητέας ύλης και της φορολογικής υποχρέωσης).
Τι ισχύει ανάλογα με τον φορολογούμενο

Ειδικά για τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα, αφού παρέλθει η 31η Ιουλίου, τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με χρεωστικό ποσό φόρου, ισχύουν τα εξής:

Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό αποτέλεσμα ή πιστωτικό υπόλοιπο φόρου και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει πληρωμή επιπλέον φόρου μέχρι 100 ευρώ τότε δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.
Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό ή πιστωτικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει υποχρέωση καταβολής επιπλέον φόρου άνω των 100 ευρώ, τότε:

Α. Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.
Β. Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή με πρόστιμο 500 ευρώ εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει μείωση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο.
Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση προκύψει το ίδιο χρεωστικό υπόλοιπο ή επιπλέον χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ τότε δεν θα επιβληθεί πρόστιμο.
Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου μεγαλύτερη των 100 ευρώ, τότε:

Α. Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

Β. Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Πηγή: enikonomia