Συγκεντρωμένες σε λίγους είναι οι καταθέσεις στην Ελλάδα, το ύψος των οποίων έχει ξεπεράσει τα 190 δισ. ευρώ. Μόλις τρεις στους δέκα, έχουν πάνω από 1.000 ευρώ στην τράπεζα και το 0,7% των Ελλήνων έχει πάνω από 100.000 ευρώ.

Στην πραγματικότητα ο αριθμός των καταθετών που έχουν πάνω από 100.000 ευρώ είναι πάρα πολύ μικρός. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακόμη κι αν μετρήσουμε το σύνολο του πληθυσμού, θα διαπιστώσουμε ότι αυτοί οι ελάχιστοι, 60 – 70.000 άνθρωποι ελέγχουν πάνω από το 42% των καταθέσεων. Άρα μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ελέγχουν περισσότερα από 75 – 80 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και την τελευταία ετήσια έκθεσή του. Προκύπτει λοιπόν, ότι το 72.5% δεν έχει ούτε 1.000 ευρώ. Ουσιαστικά, αποτελεί την κίνηση που γίνεται μέσω της μισθοδοσίας ή μέσω της σύνταξης. Γι’ αυτό και βλέπουμε ότι η αναλογία στο σύνολο των καταθέσεων είναι πάρα πολύ χαμηλή, μόλις το 1,4% του συνόλου. Όσο ανεβαίνουν τα ποσά, περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των καταθετών, για να φτάσουμε στο πολύ μικρό ποσοστό του 0,7% των ανθρώπων που έχουν πάνω από 100.000 ευρώ στην τράπεζα.