Σε στάσεις εργασίας αποφάσισε να προχωρήσει η ΔΟΕ μετά και την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 31 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε κηρύσσει τρίωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο τρίωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από αύριο Πέμπτη 1η Ιουνίου έως και την Πέμπτη 15 Ιουνίου, καθώς και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο διευρυμένου ωραρίου (14:30-17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».