Ένα 24ωρο έμεινε μέχρι οι Πανελλήνιες 2023 να ξεκινήσουν επίσημα και οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία προετοιμάζονται για όλα όσα πρέπει να κάνουν ή όσα δεν πρέπει να κάνουν τις ημέρες των εξετάσεων.

«Πρεμιέρα» στις Πανελλήνιες 2023 κάνουν αύριο τα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ στις 2 Ιουνίου την σκυτάλη παίρνουν τα Γενικά Λύκεια, με τους μαθητές να εξετάζονται στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους: α) στυλό, μπλε ή μαύρου χρώματος, ανεξίτηλης μελάνης,β) μολύβι (δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν διευκρινίζεται στις οδηγίες των θεμάτων), γ) γομολάστιχα, δ) γεωμετρικά όργανα, ε) μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Τα «απαγορευμένα» αντικείμενα στις Πανελλήνιες

Ωστόσο, υπάρχει και μια κατηγορία αντικειμένων που οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύονται:

βιβλία,
τετράδια,
σημειώσεις,
διορθωτικό υγρό ή ταινία,
κινητά τηλέφωνα,
υπολογιστικές μηχανές,
ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές κάθε τμήματος.
Πότε μπορεί να μηδενιστεί ένα γραπτό στις Πανελλήνιες

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών κινδυνεύουν με μηδενισμό του γραπτού τους υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Αν κάποια αντικανονική συμπεριφορά γίνει αντιληπτή, ο υποψήφιος απομακρύνεται από την αίθουσα και η Λυκειακή επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση ώστε το γραπτό του να λάβει τον κατώτατο βαθμό (μηδέν).

Συγκεκριμένα το γραπτό των Πανελλαδικών μηδενίζεται:

αν βρεθεί στην κατοχή του υποψηφίου αντικείμενο ή μέσο από τα παραπάνω ή
αν αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή
αν θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή
αν δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του

Τονίζεται ότι η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο των Πανελλαδικών και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό. Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποψήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν.