Την υποβολή πρότασης για την πράξη «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου» ενέκρινε κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, αποδεχόμενη τη σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, Προγραμμάτων και Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Βασίλη Χριστόπουλου.

Ο Δήμος Αιγιαλείας αποδέχτηκε την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με την υπ’ αριθ. 12/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε εγκρίνει στις 17 Ιανουαρίου την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», προϋπολογισμού 1.390.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος σημειώνει τα εξής: «Η σημερινή Δημοτική Αρχή, έχοντας ως επίκεντρο τον πολίτη, στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Αιγιαλείας. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Στις λύσεις αυτές συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες».