Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ομαδικό πρόγραμμα που κάνει η Κωνσταντίνα ''Hips & Abs'' θα γίνετε πλέον και κάθε Τετάρτη 17:00-18:00!

Οι υπόλοιπες μέρες του προγράμματος ισχύουν ως έχουν: Δευτέρα 17:00-18:00, Πέμπτη 17:00-18:00 και Παρασκευή 16:00-17:00.

‘’BODY HOUSE HEALTH & FITNESS CLUB’’ your ‘’Way of Living’’!