Με μετρητά φαίνεται πως κάνουν ακόμα τις συναλλαγές τους οι Έλληνες πολίτες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Μάλιστα τα στοιχεία της ΕΚΤ έδειξαν πως με βάση τον αριθμό των συναλλαγών οι πληρωμές με κάρτα ανήλθαν στο 33% και στο 43% όσον αφορά την αξία τους. Και μείωση έχει καταγράψει και η μέση αξία ανά συναλλαγή. Αυτό αφορά κυρίως στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες, σε 49 ευρώ, από 50 ευρώ το 2021, όπως αυτό προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση της ΤτΕ.

Με βάση τα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 1,930 δισ. το 2022 από 1,658 δισ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16%.

Οι χρεωστικές κάρτες αποτελούν το κύριο υποκατάστατο της χρήσης μετρητών, με ποσοστιαία συμμετοχή 92% στον συνολικό αριθμό συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών. Ο αριθμός των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες ανήλθε σε 154 εκατ., από 135 εκατ. το 2021, αυξημένος κατά 14%. Οι πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 8% στον συνολικό αριθμό συναλλαγών.

Πάντως, σε αρκετές χώρες η πλειονότητα των πληρωμών στα σημεία αγοράς προϊόντων (καταστήματα κ.λπ.) το 2022 εξακολούθησε να γίνεται με μετρητά. Τα υψηλότερα μερίδια ως προς τον αριθμό των πληρωμών αυτών παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (77%), στη Σλοβενία (73%), στην Αυστρία (70%) και την Ιταλία (69%) και ως προς την αξία των πληρωμών στη Μάλτα (65%), στη Λιθουανία (61%) και τη Σλοβενία (59%). Οι πληρωμές με κάρτα ήταν η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για αγορές σε καταστήματα και υπηρεσίες το 2022 σε τέσσερις χώρες της ζώνης του ευρώ: τη Φινλανδία (70%), την Ολλανδία (67%), το Λουξεμβούργο (52%) και το Βέλγιο (48%). Στην Εσθονία, το μερίδιο των πληρωμών με κάρτα ήταν σχεδόν το ίδιο με το μερίδιο των πληρωμών με μετρητά (και οι δύο 46%).
Η χρήση μετρητών

Χρόνο με τον χρόνο περιορίζεται ήδη η χρήση μετρητών και οι τελωνειακές αρχές έχουν θέσει περιορισμούς ως προς τα χρήματα που μπορεί να έχει κάποιος μαζί του ταξιδεύοντας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταφέρει μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ, δηλώνει το ποσό αυτό στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών. Εάν το ποσό είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ, δεν είναι υποχρεωμένο να το δηλώσει. Στην Ελλάδα, ο έλεγχος διακίνησης ρευστών διαθεσίμων έχει εκχωρηθεί στις τελωνειακές αρχές.