Καλούμεθα την Κυριακήν 21ην Μαΐου να ασκήσομεν το ύψιστον καθήκον. Η ανωτερότης του καθήκοντος αυτού ήτοι της επιλογής ατόμων που θα αναλάβουν τις τύχες του Έθνους για μίαν τετρετίαν δεν έγκειται στην επιλογήν μόνον των τριακοσίων Αντιπροσώπων αλλά στην ικανότητα αυτών να ασκήσουν τα καθήκοντά τους δεόντως υπέρ της ασφαλείας, της οικονομικής ανόδου της Χώρας και της ευημερίας των πολιτών. Πρόκειται για επιλογήν εθνικής εμβελείας και ουχί περί απλής προτιμήσεως.

Χιλιάδες υποψήφιοι κατέρχονται προς διεκδίκηση αυτού του αξιώματος. Σίγουρα όλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. και εμείς πρέπει να φροντίσομεν ώστε να κάμομεν την όσον ένεστι ενδεδειγμένην επιλογήν. Να εμβαθύνομεν στις πραγματικές δυνατότητές τους και όχι στις επιφανειακές. Οι αρχηγοί των Πολιτικών Κομμάτων δυστυχώς δεν έχουν επιλέξει τους καλλίστους αλλά σε μέγαν βαθμόν τους προβεβλημένους από τις τηλεοράσεις ή από τις επαγγελματικές τους δράσεις που για ορισμένους έχουν ευρείαν δημοσιότητα. Επίσης επιλέγουν οι αρχηγοί φίλους, συγγενείς γνωστούς κλπ χωρίς όλοι να είναι κατάλληλοι για το λειτούργημα που θα αναλάβουν.

Ο Έλληνας ψηφοφόρος πρέπει να είναι αυστηρός.

Σαν θετικόν βήμα θεωρείται η επιλογή υποψηφίων οι οποίοι κατέρχονται για πρώτην φοράν στον εκλογικόν στίβον. Το ένα βασικόν προνόμιον γι’ αυτούς είναι ότι θα αφοσιωθούν στο βουλευτικόν τους καθήκον ώστε να μη είναι αδαείς αυτού. Το δεύτερον είναι ότι δεν έχουν ήδη εμπλακεί σε διαπλοκές οι οποίες οδηγούν σε διαφθορές. Για τους επί πολλές δεκαετίες βουλευτές κατά τεκμήριον προσέφεραν όσα ήτο δυνατόν και ενδέχεται για μερικούς να μη υπάρχει πλέον απόθεμα δράσεως. Ας μη τους ταλαιπωρούμεν άλλον.

Καλόν και ενδεδειγμένον είναι στο ψηφοδέλτιον να επιλέγομεν ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΝ υποψήφιον ανεξαρτήτως αν επιτρέπεται και δεύτερος. Με την επιλογήν του ενός γίνονται αυστηρότερα τα κριτήρια. Με την επιλογήν και άλλου σταυρού ο ψηφοφόρος θα επιλέξει τον καλλίτερον κατά την γνώμην του και ακολούθως θα πεί.

Ας βάλω και ένα σταυρόν στον Θουκιδίδην που τον ακούω καθημερινώς στην τηλεόραση.

Σταυροδοσία πέραν του ενός επιτρέπει μη αυστηρήν επιλογήν. Κρίνατε επίσης τις υποσχέσεις όλων των αρχηγών όπως τις ανακοινώνουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ποιές από αυτές εφαρμόζουν.

Στις προεκλογικές τους αναφορές μέσω Τηλεοράσεως και Ραδιοφώνου αλλά και από ειδικά έντυπα ακούσαμεν ότι θα γίνουν αυτά και αυτά κάτι που θα έχει ως συμπέρασμα «να τρώμεν με χρυσά κουτάλια». Όταν τους δώθηκε η ευκαιρία δεν τα έπραξαν τώρα εντόνως μας λένε ότι θα τα εφαρμόσουν!

Ο ψηφοφόρος πρέπει να κρίνει τι τον συμφέρει και ποιοί βουλευτές είναι ικανοί να το βοηθήσουν.

Καλήν επιλογήν και ας μη ξεχνάμεν ότι η Μονοσταυρία παντού επιβάλλεται. Επιλεγει σε μεγάλον βαθμόν τον καλλίτερον.