Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurobiology of Aging, η διγλωσσία μπορεί να βοηθήσει τη γνωστική λειτουργία αργότερα στη ζωή, όπως αναφέρει το vita.

Γερμανοί ερευνητές ανέλυσαν εκατοντάδες ηλικιωμένους ασθενείς και ανακάλυψαν ότι όσοι ισχυρίζονταν ότι μιλούσαν τακτικά δύο γλώσσες σε νεαρή ηλικία είχαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ μάθησης, μνήμης, γλώσσας και αυτοελέγχου από εκείνους που μιλούσαν μόνο μία.

Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν προηγούμενες έρευνες των τελευταίων δύο δεκαετιών που υποδηλώνουν ότι η διγλωσσία θωρακίζει από την άνοια και τη γνωστική έκπτωση σε ηλικιωμένα άτομα.

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, όσοι μιλούν άπταιστα δύο γλώσσες τείνουν να εμφανίζουν άνοια σε μεγαλύτερη ηλικία από εκείνους που μιλούν μόνο μία γλώσσα.

Δεδομένου ότι τα πολύγλωσσα άτομα μπορούν εύκολα να εναλλάσσονται μεταξύ δύο γλωσσών, οι νευροεπιστήμονες εικάζουν ότι μπορεί να είναι σε θέση να εφαρμόσουν παρόμοιες τακτικές σε άλλες ικανότητες, όπως η πολυπραγμοσύνη, η ρύθμιση των συναισθημάτων και ο αυτοέλεγχος, που βοηθούν στην πρόληψη της άνοιας στο μέλλον
Η μελέτη

Οι 746 συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν ηλικία από 59 έως 76 ετών. Περίπου το 40% των συμμετεχόντων είχαν τυπική μνήμη, ενώ οι υπόλοιποι εθελοντές ήταν ασθενείς σε κλινικές μνήμης με απώλεια μνήμης ή αποπροσανατολισμό. Σε κάθε συμμετέχοντα χορηγήθηκε μια σειρά από δραστηριότητες λεξιλογίου, μνήμης, προσοχής και μαθηματικών.

Για παράδειγμα, τους ζητήθηκε να θυμηθούν πράγματα που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί, να συλλαβίσουν λέξεις ανάποδα, να ακολουθήσουν τριμερείς οδηγίες και να μιμηθούν σχέδια που τους έδειχναν.

Σε σύγκριση με εθελοντές που δεν ήταν δίγλωσσοι σε παρόμοιες ηλικίες, όσοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν καθημερινά μια δεύτερη γλώσσα μεταξύ 13 και 30 ετών ή μεταξύ 30 και 65 ετών είχαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ γλώσσας, μνήμης, εστίασης, προσοχής και λήψης αποφάσεων.

Ένα άλλο στοιχείο, όπως η ηλικία κατά την οποία οι δύο γλώσσες κωδικοποιήθηκαν στη μνήμη, ή οι συγκεκριμένες δημογραφικές ή βιοτικές συνθήκες των δίγλωσσων ατόμων, μπορεί να είναι ο λόγος για τα ευεργετικά οφέλη στη νόηση.

Άλλοι ειδικοί συμφώνησαν ότι αν οι συμμετέχοντες ερωτούνταν για τη χρήση της δεύτερης γλώσσας μια φορά την εβδομάδα ή ακόμη και λιγότερο συχνά σε αντίθεση με κάθε μέρα, τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν διαφορετικά.

«Δεν υπάρχει ένας ορισμός στον οποίο να συμφωνούν όλοι, και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ποτέ, επειδή το να είσαι δίγλωσσος είναι ένα πλήρες φάσμα», λέει η Esti Blanco-Elorrieta, γλωσσική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Η ίδια καταλήγει: «Το πλεονέκτημα της διγλωσσίας δεν έγκειται πραγματικά σε αυτά τα χιλιοστά του δευτερολέπτου πλεονεκτήματος που μπορεί να έχει κάποιος σε μια γνωστική εργασία. Νομίζω ότι η σημασία του να είσαι δίγλωσσος είναι να μπορείς να επικοινωνείς με δύο πολιτισμούς και δύο τρόπους να βλέπεις τον κόσμο».