Περίπου δύο εβδομάδες συνεσκέπτοντο οι αξιωματούχου των έξι Πολιτικών Κομμάτων για τα θέματα τα οποία θα υποβληθούν από ισαρίθμους δημοσιογράφους ώστε να γίνει η σχετική συζήτηση από τηλεοράσεως και να κρίνουν οι πολίτες τις θέσεις και τις δυνατότητες των αρχηγών εν όψει των εκλογών. Προσδιορίσθη επίσης ποίος δημοσιογράφος θα ερωτούσε τον αντίστοιχον αρχηγόν σε κάθε ενότητα. Η δε ΕΡΤ υπεβλήθη σε αρκετές δαπάνες για την οργάνωση του χώρου.

Από την όλην συζήτηση που διεξήχθη δεν ικανοποίησαν οι ερωτήσεις των Μεγαλοδημοσιογράφων. Σχεδόν επανάληψη από τις περιορισμένες αναφορές που γίνονται στα ΜΜΕ επί διαφόρων θεμάτων. Δεν ερωτήθησαν για βασικά και ουσιώδη τα οποία μαστίζουν δεινώς την Ελληνικήν Κοινωνίαν.

Το πλέον κυρίαρχον όλων στην ενότητα οικονομίαν είναι η ακρίβεια. Αν ενθυμούμαι ετέθη ακροθιγώς κάποια ερώτηση επ’ αυτού. Η καταναλωτική Κοινωνία μαστίζεται δεινώς από την ακρίβειαν πολλών τομέων, υπερβαλλόντως δε των τροφίμων. Τα τρόφιμα αυξάνονται συνεχώς και αδικαιολογήτως. Και η Πολιτεία αντί να πατάξει αυτήν την ληστρικήν αύξηση, δίδει κάποιαν ενίσχυση στους καταναλωτές κάτι το οποίον σημαίνει νομιμοποίηση της παρανόμου αυξήσεως, αφαίμαξη των καταναλωτών και δριμείαν επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών. Τα λεγόμενον «μάρκετ πας» πρέπει να καταργηθεί και να μειωθούν άρδην οι τιμές τουλάχιστον 50%. Είναι όλες παράνομες και αρμόδιος υπουργός δεν υπάρχει για να αποτρέψει αυτήν την ληστείαν!

Η αλόγιστη αύξηση στην ενέργειαν είναι επίσης ληστρική και οφείλεται στην απαράδεκτην νομοθέτηση. Η οποία δίδει το δικαίωμα στους παρόχους να αυξάνουν όποτε θέλουν και όσον θέλουν την τιμήν του ρεύματος! με την αισχρήν «ρήτρα αναπροσαρμογής!!!! Δεν υπεβλήθη ερώτηση πότε θα καταργηθεί. Ουσιώδης ερώτηση την οποίαν λησμόνησαν οι Μεγαλοδημοσιογράφοι!!!

Δεν υπεβλήθησαν επίσης ερωτήσεις

1ον) Για την πλημμελή ασφάλειαν και τα φρικτά εγκλήματα που γίνονται καθημερινώς.

2ον) Για την υγείαν η οποία προσφέρεται μετά βασάνων και δαπανηρώς

3ον) Για την κατάργηση των ραντεβού προς ιατρικήν εξέταση κάτι το άκρως επικίνδυνον για τους φτωχούς ασθενείς λόγω του μακροχρονίου προσδιορισμού, αλλά και από άλλες υπηρεσίες.

4ον) Για κυκλοφορίαν αδεξίων οδηγών αυτοκινήτων

5ον)Για την αύξηση των επιτοκίων δανείων πρώτης κατοικίας. Γι’ αυτό και τις αυξήσεις στο ρεύμα και τα τρόφιμα ένοχη είναι η άβουλη Ευρώπη με τις κυρώσεις που απήτησε η αμερική κατά της Ρωσίας και εμείς υπερθεματίσαμεν!

6ον) Ερώτηση για εφαρμογήν ουσιωδών μέτρων υπέρ του δημογραφικού δεν ηκούσθη. Για το μέλλον της Ελλάδος που είναι το βασικώτερον.

7ον) Για το ότι πωλούνται επιχειρήσεις και ακίνητα σωρηδόν και δη σε ξένους καμμία ερώτηση ανησυχίας

8ον) Για την υψηλήν ανεργίαν και πως θα αντιμετωπισθεί ριζικώς ουδέν το σημαντικόν ηκούθη!!!!!!

9ον) Για την κατάργηση του απαραδέκτου Νόμου που απαγορεύει την εκτροφήν ορνίθων, αιγοπροβάτων και κονίκλων στις πόλεις και τα χωριά δεν ηκούσθη…. λέξη. Τώρα που είναι έτοιμες τροφές από σκουλήκια και ακρίδες τι τις θέλομεν τις κοτούλες….Πρέπει να αντιστραφεί η σχετικη διάταξη και να είναι υποχρεωτικόν, όσοι έχουν χώρους να εκτρέφουν αυτά τα ζώα.

10ον) Για την δραματικήν φθοράν της Ελληνικής Γλώσσης. «Έχασαν την γλώσσαν τους» οι μεγαλοδημοσιογράφοι!

Στην τηλεοπτικήν αυτήν συζήτηση γιατί εκλήθησαν μόνον δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών σταθμών; Έπρεπε να υπάρχουν και δημοσιογράφοι από εφημερίδες και μάλιστα επαρχιακές, αυτές που μάχονται για τα συμφέροντα του τόπου και αναδεικνύουν με τόλμην τα προβλήματα της περιοχής. Αυτοί είναι μεγαλοδημοσιογράφοι και όχι εκείνοι που λαμβάνουν «έναν τενεκέν ευρώ» μ τον μήναν, χωρίς καυτηριασμόν των κενών και αμελειών της εκάστοτε κυβερνήσεως!!

Σε εκδηλώσεις τόσον μεγάλου ενδιαφέροντος γίνονται δοκιμαστικές πρόβες (θυμηθείτε την πρόσφατην στέψη του βασιλέως της αγγλίας).

Έλαβε επαρκή γνώση ο ψηφοφόρος από το διεξαχθέν δίβατον;;;