Μάιος 2023,  μήνας των Μουσείων!!! Τα Μουσεία γιορτάζουν αναδεικνύοντας τον ρόλο τους στην αειφορία και την ποιότητα ζωής.

To Mουσείο Eπιστημών και Tεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2023 με ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις:

12/5/2023, ώρα έναρξης 10.00

«Αυτοκίνητο και ποιότητα ζωής»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικών Δωματίων Διαφυγής (ESCAPE ROOMS) στα ελληνικά και στα γαλλικά «Σχεδιάζω, Δημιουργώ, Διασκεδάζω: με θέμα το Αυτοκίνητο»

Συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα, τα Τμήματα Πολιτιστικών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας και το Παράρτημα Πάτρας της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαίδευτικών Πληροφορικής.

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/2019-03-23-19-13-11/2019-03-23-19-13-11/508-escape-rooms-2/2023-05-12-10-00

15/5/2023, ώρα έναρξης 9.00

«Αυτοκίνητο και Ραδιόφωνο για ποιότητα ζωής» Τελική Εκδήλωση Πολιτιστικών Δικτύων:  «Ραδιόφωνο, ήχοι, λέξεις, μουσική: Αφορμή για δημιουργική γραφή»

«Σχεδιάζω, Δημιουργώ, Διασκεδάζω με θέμα το Αυτοκίνητο»

Οι μαθητικές ομάδες που συμμετείχαν στα δυο δίκτυα, παρουσιάζουν τα παραδοτέα τους. Η εκδήλωση είναι υβριδική και συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και τα Τμήματα Πολιτιστικών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας.

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/2019-03-23-19-13-11/2019-03-23-19-13-11/509-2023-04-12-06-43-33/2023-05-15-09-00

16/5/2023 ώραέναρξης 9.30

Διαδραστικό Ομαδοσυνεργατικό Παιχνίδι «Το κυνήγι των ορυκτών στο ΜΕΤ»:

συμβάλλοντας στην αειφορία και την ποιότητα ζωής»

Συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και τις Διευθύνσεις Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας-Περιβαλλοντικά θέματα, με τη συνεργασία των φοιτητικών ομάδων του Τμήματος Γεωλογίας “Living for Geology” και “Φοιτητικό Τμήμα SEG – Πανεπιστημίου Πατρών, με χρήση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας “Muse.run”, που σχεδιάστηκε από την Wandering Company (Israel).Θα λάβουν μέρος σχολικές τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης από την Αχαϊα.

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/2019-03-23-19-13-11/2019-03-23-19-13-11/510-2023-04-12-06-55-34/2023-05-16-09-00

18/5/2023 13.00-19.00

Επικοινωνιακή Δράση Selfie Day 2023

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2023  "Μουσεία, αειφορία και ποιότητα ζωής"

Συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και το πρώην Τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ελάτε μια βόλτα στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, μόνοι ή με παρέα, την Πέμπτη 18 Μαίου 2023 από τις 13.00 έως τις 19.00.  Βγάλε την πιο ευφάνταστη selfie με θέμα την αειφορία και την ποιότητα ζωής, κοινοποιήστε την παρουσία σας στο Μουσείο και δείτε τη φωτογραφία σας να γίνεται η εικόνα του  Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας!

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/2019-03-23-19-13-11/2019-03-23-19-13-11/513-selfie-day-2023-2023

28/5/2023 ώρα έναρξης 18.30

Εκδήλωση «Το νερό, ένα αγαθό χωρίς σύνορα:  συμβάλλοντας στην αειφορία και την ποιότητα ζωής»

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις Διευθύνσεις Πρ/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας- Περιβαλλοντικά θέματα

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/2019-03-23-19-13-11/2019-03-23-19-13-11/511-2023-04-12-07-03-53/2023-05-28-18-30

31/5/2023, ώρα έναρξης 9.30

Τελική Εκδήλωση Δικτύου Αγωγής Υγείας «Φίλοι κι όχι εχθροί, στο δι@δίκτυο μαζί».

Οι μαθητικές ομάδες που συμμετείχαν στο δίκτυ, παρουσιάζουν τα παραδοτέα τους.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, το Τμήμα Αγωγής Υγείας Π/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας και τοΚέντρο Πρόληψης εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αχαΐας «Καλλίπολις».

http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/2019-03-23-19-13-11/2019-03-23-19-13-11/512-2023-04-12-07-14-49/2023-05-31-09-30