Σημαντικό είναι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, από όλες τις περιφέρεις της χώρας, για ένταξη στις δράσεις «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, μέχρι σήμερα, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί, για την δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», είναι 1.123, συνολικού προϋπολογισμού 32.214.835 ευρώ με δημόσια δαπάνη 16.549.550 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί 366 αιτήσεις χρηματοδότησης, με δημόσια δαπάνη 5.404.615 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της Δράσης για την Κατηγορία αυτή είναι 70.200.000 ευρώ.

Στην κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 757 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 11.144.935 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη για την κατηγορία αυτή είναι 19.800.000 ευρώ.
«Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 18,9 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί για τη δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», είναι 49 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 18.874.970 ευρώ με δημόσια δαπάνη 8.523.813 ευρώ,

Συγκεκριμένα, στην Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί 25 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη 4.115.541 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 117.000.000 ευρώ.

Στην κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 24 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 4.408.272 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της Δράσης για την Κατηγορία αυτή είναι 33.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.opske.gr) και εγκρίνονται μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας.