Η έκδοση της εγκυκλίου υπ'αριθμόν αρ.πρωτ. Γ2α/Γ.Π.οικ.24902 για τη διεκπεραίωση εφημέρευσης "τομέα" με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. 

Το γνωστικό αντικείμενο και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε ειδικότητας είναι συγκεκριμένο, σαφώς ορισμένο και δεν επιδέχεται διασταλτικής ερμηνείας. 

Υπάρχει ισχυρό νομικό / διοικητικό πλαίσιο που εμπίπτει στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, στην προστασία από αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας, στον τρόπο λειτουργίας των Νοσοκομείων βάσει οργανογράμματος και στους κανόνες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης βάσει ειδικοτήτων στην ΗΔΙΚΑ, που καθιστούν αντιδεοντολογική και ανεφάρμοστη την ως άνω εγκύκλιο. Η ιατρική ευθύνη και τα πιθανά ιατρικά λάθη που θα προκύψουν από την εφαρμογή της, θα οδηγούσε εκατοντάδες συναδέλφους στις αίθουσες των δικαστηρίων, κατόπιν νομικών ενεργειών από αγανακτισμένους ασθενείς, γεγονός απαράδεκτο από κάθε άποψη. 

Το εθνικό σύστημα υγείας συνεχίζει να υποφέρει από “αιμορραγία” ιατρικού προσωπικού, από ατελή αναπλήρωση των συνταξιοδοτηθέντων, από εργασιακή υπερφόρτωση, εξευτελιστικές αμοιβές και από μαζική φυγή νέων συναδέλφων στο εξωτερικό. 

Στην χώρα των 67.000 ιατρών, δεν νοείται να διαπιστώνονται μόνιμες δραματικές ελλείψεις στα Νοσοκομεία της χώρας. 

Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας παροχής δημόσιων δωρεάν υπηρεσιών υγείας απαιτεί όραμα και πνοή ανανέωσης στο ΕΣΥ,  με μαζικές προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, θέσπιση αξιοπρεπών αμοιβών και εργασιακού πλαισίου - βάσει Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, επιστημονικά και ειδικά κίνητρα για άγονες περιοχές.  

Οποιαδήποτε άλλη λύση θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και νέο κύμα φυγής και αποδιοργάνωσης της λειτουργίας των Νοσοκομείων. 

Ζητούμε την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου, άνευ διαδικασίας αναθεώρησης, καθώς ανατρέπονται βασικές αρχές στο νομικό / διοικητικό πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΣΥ.