Κυρίαρχον μέσον και μάλλον ως δόλωμα προβάλλεται μετ΄ επιτάσεως η αύξηση των μισθών κυρίως από τα Πολιτικά Κόμματα. Το θέμα είχε έλθει ως βασικόν στις προηγούμενες εκλογές αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτε το σημαντικόν και τώρα επανέρχονται και το έχουν στην πρώτην προτεραιότητα. Τίθεται όμως το ερώτημα. Δημόσιον και Ιδιώτες δύνανται να αυξήσουν τους μισθούς με τις υπάρχουσες συνθήκες; Όχι. Οι συνθήκες δεν είναι οι ενδεδειγμένες. Τότε τι θα γίνει; Θα δεινοπαθεί ο κόσμος με τους ευτελείς μισθούς και συντάξεις;;

Ακούσθηκε στις προεκλογικές υποσχέσεις ότι ο μισθός θα ανέβει στα 950 Ευρώ και θα φτάσει στο τέλος της τετραετίας τα 1550 Ευρώ!!! Ο λόγος πάντα για τον κατώτατον! Μόνον το Λουξεμβούργον έχει αυτόν τον κατώτατον μισθόν σήμερα. Και εάν η τετραετία δεν ολοκληρωθεί αλλά γίνουν εκλογές ενωρίτερον για απρόβλεπτην αιτίαν πως θα φτάσει ο μισθός στα 1550 Ευρώ;; Άρα εκ των πραγμάτων αυτή η αύξηση δεν είναι δυνατή, αλλά όμως η ψήφος θα κερδηθεί!!

Δεν είναι άνευ ουσίας η αύξηση των μισθών πριν ολίγες δεκαετίες. Έγινε λόγος προεκλογικώς για γενναίαν αύξηση. Επεβλήθη ο διπλασιασμός και η χαρά των εργαζομένων ιδίως στον ιδιωτικόν τομέαν ήταν υπέρμετρη.

Τέτοιους πολιτικούς θέλομεν, έλεγαν με έμφαση οι εργάτες. Και συνιστούσαν σε όλους να υποστηρίζουν αυτό το κόμμα.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και τα σύννεφα άρχισαν να έρχονται πολύ μαύρα. Ορισμένοι επιχειρηματίες ήταν αδύνατον να καταβάλλουν τόσον υψηλούς μισθούς και μετεκόμησαν τις έδρες τους σε άλλην χώραν οι δε εντόπιοι εργάτες έμειναν άνευ εργασίας. Άλλες, πολλές, έκλεισαν τελείως! Οι άνεργοι έγιναν υπεράριθμοι και πέραν αυτού δεν υπήρχε δυνατότητα ευρέσεως ευκόλως εργασίας. Αντελήφθησαν τότε ότι η χαρά του διπλασιασμού των μισθών ήταν καταστροφή γι’ αυτούς και για το Δημόσιον. Δεν ήταν η ώρα τόσον μεγάλης αυξήσεως.

Προς αποφυγήν ομοίων δυσμενών καταστάσεων πραγματικών και όχι θεωρητικών προτείνομεν.

1ον) Περικοπήν τις τιμής των τροφίμων στο 50% της σημερινής αξίας. Πρόκειται για ληστρικήν αύξηση,

2ον) Περικοπήν της τιμής των υγρών καυσίμων και του ρεύματος σε ανάλογον ποσοστόν.

3ον) Μείωση του ΦΠΑ κάτω του 15% για τον υψηλότερον και αναλόγως για τους χαμηλοτέρους.

4ον) Μείωση των φόρων

5ον) Μείωση του ΕΝΦΙΑ και κάπου εξάλειψη αυτού.

6ον) Αύξηση των επιδομάτων ΑμεΑ σχεδόν στο διπλάσιον και των επιδομάτων για γέννηση και ανατροφήν παιδιού.

Όταν αυτά υλοποιηθούν δεν χρειάζεται αύξηση μισθού. Επέρχεται αυτομάτως και μάλιστα σε σημαντικόν βαθμόν.

Δεν τα αναφέρουν και δεν τα προτάσσουν αυτά οι εκλογορήτορες, αλλά προτάσσουν αύξηση μισθού η οποία είναι πιο δελεαστική χωρίς να είναι κατορθωτή!

Ψηφοφόρε! Πρόσεχε τι σου υπόσχονται τι σου είχαν υποσχεθεί στις προηγούμενες εκλογές και αποφάσισε πως θα τους «τιμωρήσεις» διότι σε εξηπάτησαν χωρίς να αποκλείεται το αυτό παιγνίδι και στις επί θύραις εκλογές.

Τα τυχόν λάθη που θα κάμομεν στις εκλογές δεν βαρύνουν μόνον ημάς αυτούς, αλλά και τους πλησίον μας. Γιατί να γινόμεθα αίτιοι δεινών των άλλων;;;;