Χωρίς εργασίες παραμένουν τα σημεία των αναπλάσεων της Άνω πόλης που έχουν εντοπιστεί αρχαία, με τον δήμο και τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο να περιμένουν να προχωρήσουν οι προσλήψεις των εργατών για τις εργασίες ανασκαφής που προηγούνται.

Σημειώνουμε ότι ο δήμος λόγω των αρχαίων προχώρησε στην εκπόνηση ενός επιπλέον χρηματικού κονδυλίου της τάξεως των 120.000 ευρώ για να προσληφθούν εργάτες για τις ανασκαφές, από τη στιγμή που η Εφορεία Αρχαιοτήτων δεν έχει τους ανάλογους υπαλλήλους.

Παρόλα αυτά οι εργασίες στα σημεία με τα αρχαία δεν συνεχίζονται και οι χώροι παραμένουν γιαπιά. Ωστόσο, ο εργολάβος προχωράει τις εργασίες στα άλλα σημεία της ανάπλασης.

Πάντως, από τους κατοίκους της περιοχής υπάρχουν αρκετά παράπονα εξαιτίας των καθυστερήσεων των εργασιών αφού οι χώροι αυτοί με τα αρχαία μοιάζουν εγκαταλειμμένοι, με χορτάρια και χώματα.

Αφήστε που το όλο θέμα όπως φαίνεται θα καθυστερήσει αρκετά την ολοκλήρωση του έργου.