Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας σας υπενθυμίζει πως συμμετέχει μαζικά και δυναμικά ενάντια στην ατομική αξιολόγηση του ΥΠΑΙΘ κι ακολουθούμε όλοι τα παρακάτω βήματα κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε στις 8-12-2023. Συντασσόμαστε όλοι μας στον δίκαιο αγώνα των νεοδιόριστων συναδέλφων και σας καλούμε:

  α) σε μαζική συμμετοχή στην απεργία-αποχή

από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.) και

 β) σε στάσεις εργασίας

 προκειμένου να είναι καλυμμένοι όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες από κάθε άλλη διαδικασία της ατομική αξιολόγησης που προβλέπεται εντός διδακτικού ωραρίου (π.χ. δειγματικές διδασκαλίες).

Θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία του συλλόγου για το  απαντητικό e-mail που γνωστοποιήθηκε χτες στους νεοδιόριστους συναδέλφους από τη διεύθυνση αφού πρώτα μάς απαντήσει η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ. Επιπλέον συνάδελφοι σε περίπτωση που κάποιος σύμβουλος επικοινωνήσει μαζί σας για το ραντεβού , να ενημερώσετε κάποιο από τα μέλη του ΔΣ άμεσα.

Κανένας και καμία μόνη! Οι εκπαιδευτικοί θα βγούμε νικητές!

Εμείς θα γίνουμε ασπίδα υπεράσπισης των μορφωτικών δικαιωμάτων απέναντι στο σχολείο της κατηγοριοποίησης!