Την απόσυρση του Δημοσίου απο την νομική κάλυψη των εξόδων των μελών ανεξάρτητων αρχών οταν αυτά διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια ή οταν παραβιάζουν το απόρρητο πληροφοριών προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών και του προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών.

Συγκεκριμένα, εισάγεται οριζόντια διάταξη στον ν. 3051/2002 (Α’ 220) με την οποία θωρακίζεται περαιτέρω η λειτουργική ανεξαρτησία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών. Η εν λόγω διάταξη συνιστά τη νομοθετική πραγμάτωση της συνταγματικής επιταγής της παρ. 1 του άρθρου 101Α του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών περιβάλλονται με την εγγύηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Με την προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 3051/2002 διασφαλίζεται ότι τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών και το προσωπικό τους με οποιαδήποτε έννομη σχέση ασκούν ακώλυτα και ανεμπόδιστα τα καθήκοντά τους δίχως τον κίνδυνο εξωθεσμικών παρεμβάσεων, κακόβουλων διώξεων ή της άσκησης παρελκυστικών ενδίκων βοηθημάτων.

Η εν λόγω εγγύηση συνιστά μορφή καθίδρυσης ειδικής ευθύνης για τη διατύπωση γνώμης, ψήφου και λήψης απόφασης των μελών και του προσωπικού των ανεξάρτητων αρχών, αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους»

Να σημειωθεί πως με τη προωθούμενη ρύθμιση δεν αλλάζει το πλαίσιο για το ακαταδιωκτο των μελων ανεξάρτητων αρχών (σ.σ. με τις εξαιρέσεις οταν λειτουργούν με δόλο ή παραβιάζουν το απόρρητο) αλλα τροποποιείται η ρύθμιση για τις υποχρεώσεις του Δημοσίου ως προς την καλυψη νομικών εξοδων.

Κυβερνητικές διαρροές υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση αφορά σε μέτρο υποστηρικτικό της λειτουργίας των ανεξαρτήτων αρχών και θωρακίζει τα μέλη τους από δικαστικές ενέργειες εναντίον τους που διάφοροι επιχειρούν με αποτέλεσμα να ασκούν πίεση στις αρχές.