Ένα γυάλινο προστατευτικό χώρισμα τοποθετήθηκε στην “Αυτοκρατορική Πύλη” της Αγιάς Σοφιάς, στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποτραπούν νέοι βανδαλισμοί και ζημιές.

Το τζάμι καλύπτει όλη την “Αυτοκρατορική Πύλη” της Αγιάς Σοφιάς, που πριν από έναν χρόνο είχε υποστεί καταστροφές.

Η “Αυτοκρατορική Πύλη”, η μεγαλύτερη πύλη της Αγιάς Σοφιάς, είναι σιδερένια και έχει ύψος 7 μέτρα. Είναι η κεντρική πύλη εισόδου στην Αγιά Σοφιά και χρησιμοποιούνταν μόνο από τον Αυτοκράτορα.